I dag følger ca. 30 lande og 60 lokalmenigheder stævnerne via satelit-TV. Her følger menigheden i Para, i brasiliens Amazon en sending fra Brunstad.
I dag følger ca. 30 lande og 60 lokalmenigheder stævnerne via satelit-TV. Her følger menigheden i Para, i brasiliens Amazon en sending fra Brunstad.

Profetisk satsning på satelit-TV

Skrevet af: Karen-Birgitte Larsen | Sted: Oslo, Norge | Publiceret: 17. juli 2010

Det var på påskestævnet i 1997 at menighedens leder Kåre J. Smith sagde det, der skulle føre Brunstad Christian Church ind i en ny og betydingsfuld epoke. Endelig kunne evangeliet spredes til hele verden på en gang. 

- Næste år satser vi på satelit. Så kan vennerne i hele verden følge med på møderne fra Brunstad, var Smiths spontane udsagn på et møde. 

- En brik i missionsbefalingen

Teknikerne på Brunstad Stævnested vidste at arbejdet med satelit-TV ville blive en enorm teknisk udfordring, der krævede en stor indsats fra mange. Begejstringen for at kunne sprede Guds evangelium til hele verden, satte alligevel de tekniske eksperter i gang, med det samme de blev bedt om det.

Allerede 29. marts året efter, havde Brunstad Christian Church sin første satelitsending. Det var direkte fra Oslo og ud til lokalmenigheder i hele verden.

- Formidler verdens bedste budskab

Selv om lokalmenighederne i Brunstad Christian Church selvfølgelig har sine egne lokale møder rundt omkring i verden, er stævnerne på Brunstad store højdepunkter.

Harald Ditlefsen har været med i udviklingen for at forbedre kvaliteten på sendingerne, og brænder for at sprede Guds ord på denne måde.

- Det er selvfølgelig meget spændende og meget glædeligt at være med til at formidle verdens bedste budskab til hele verden, fortæller Ditlefsen. Han mener at satelit-TV har ladet det der står i Efeserbrevet 4,4-6 gå i opfyldelse i en større grad. 

«Ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.»

- Det betyder jo også at omsorgen for den enkelte og for enheden i menigheden ligger meget stærkere i den enkeltes bevidsthed, forklarer Ditlefsen. 

«Brunstadparaboler» bliver stadigvæk installeret i flere lande og forkyndelsen oversat til nye sprog. Dette til stor hjælp og betydning for lokalmenighederne rundt omkring i verden.

I dag følger ca. 30 lande og 60 lokalmenigheder stævnerne på satelit-TV, og ca. 35 lande og 50 lokalmenigheder på internet-streaming.

Hvad betyder satelitsendingerne fra Brunstad for dig?


Cheryl Campher, Australia

Satelitsendingerne er som en vitaminindsprøjtning fra himmelen - en frisk, øjeblikkelig opvækker fra Brunstad. Det føles, som om jeg får direkte adgang til det der ligge Guds hjerte nært. Satelitsendingerne er på en måde også meget samlende, fordi jeg ved at alle rundt i verden hører det samme budskab. Jeg får ofte direkte hjælp til mine daglige situationer gennem disse sendinger. Det føles også som om jeg får kontakt med vennerne, når jeg ser dem på skærmen. Det er helt fantastisk at få et glimt af mine ældre børn, der er på Brunstad.

Erich Guerrero, Chile

Først og fremmest er sendingerne en stor kilde til Guds ord, for mig personligt. Det er svært at forklare med ord, hvor vigtigt dette er i mit liv. Guds ord kommer så klart og kraftigt frem, og det at følge med på sending, er næste som at være på Brunstad. Af og til kan jeg ikke følge med «live» på grund af tidsforskel, men det er alligevel levende.

Eunice Ng, Singapore

Som ung og boende i Asien, betyder sendingerne fra Brunstad utroligt meget for mig. Jeg kan ikke så ofte komme til Brunstad, men jeg kan drikke af den ånd jeg mærker derfra. Jeg kan se, høre og smage det arbejde Gud gør i menigheden. Det budskab jeg hører er en stor hjælp i mit liv, og ofte er det lige det jeg har brug for at høre.

James Allen, Australia

At se sendingerne fra Brunstad er meget fint, når jeg ikke har mulighed for at være til stede - selvom jeg prøver at komme med nogle års mellemrum. Siden jeg selv har været på Brunstad, har jeg fundet ud af at satelitsendingerne betyder mere for mig. Jeg fik mange venner da jeg arbejdede i Norge en periode, og det er utrolig fint at se dem sidde i salen på Brunstad under møderne.