Udsnit fra forsiden på den allerførste udgave af bladet Skjulte Skatte.
Udsnit fra forsiden på den allerførste udgave af bladet Skjulte Skatte.

Skjulte Skatte 100 år

Skrevet af: Trond Eivind Johnsen | Sted: Oslo, Norge | Publiceret: 30. januar 2012

I januar 1912 begyndte brødrene Johan Oscar og Aksel Smith at udgive Skjulte Skatte. I år fejrer bladet 100 år.

Johan Oscar Smith var efter sin omvendelse i 1898 en aktiv skribent. Han sendte ofte stykker ind til kristne blade, men oplevede oftere og oftere at få artiklerne retur på grund af hans radikale lære om Kristus åbenbaret i kød, Kristi legeme og lydighed mod Kristi bud. Da var det, at tanken om et eget blad opstod mellem de to brødre.

100 år som sneplov i Guds tjeneste

I 1909 skrev Johan i brev til sin bror: Du taler om bladet. Det bør fødes i hvile og fremkomme af trang; for Gud er den som fylder al vor trang i Jesus Kristus. Alt i bladet må føre direkte til gudsfrygt. Vi har nok «fortællende» blade. Vi har brug for et «arbejdende» blad, fuld af Ånd og liv.

Senere, i 1911, lige før første nummer skulle udkomme, skrev han igen om bladet: Skjulte Skatte vil virke som en sneplov, for folk kan ikke se vejen, det er hvidt alt sammen — oversneet. Satan regerer rigtig i en lysets engels skikkelse.

Bladets første udgivelse åbner med følgende ord fra brødrene Smith:

Drevet af indre trang og overbevisning udsendes herved det første nummer af «Skjulte Skatte». Helliget Herren beder vi, at bladet vil blive en tjener for de troende til at kaste lys over de veje, som fører til et dybere samfundsliv med vor Herre Jesus Kristus. Bladets maal er at føre frem saadan sandhed, som fører til tro og gudsfrygt. Titusbrevet 1,1.

I 100 år er denne «sneplov» blevet udgivet, i stadig flere lande og på stadig flere sprog. På denne måde er Smiths budskab nået ud til over 65 lande, hvor Brunstad Christian Church har forsamlinger. Flere og flere er blevet grebet af Smiths sandhedskærlige stykker baseret på Guds ord, og er ved bladets virke kommet ind i det liv, Smith selv levede.

«At et sådant blad, kemisk fri for populistiske rejsebeskrivelser og reklamefinancieret økonomi, månedlig er blevet udgivet gennem 100 år, er i sig selv et Guds under og enestående i vor tidsalder!» skriver dagens redaktører, Kåre J. Smith og Sigurd Johan Bratlie i årets jubileumsnummer.

Du kan læse Kåre J. Smiths stykke «Kom jeg vil vise dig bruden» i jubilæumsnummeret af Skjulte Skatte her. (Norsk)

«Bruden»

Smiths første stykke i Skjulte Skatte, i januar 1912, havde titlen «Bruden». I dette stykke forklarer han hvem Jesu dyrekøbte brud er, og hvilket forhold der er mellem bruden (menigheden) og brudgommen (Kristus).

Du kan læse 1912-stykket «Bruden» af Johan Oscar Smith her. (Norsk)

Bestille Skjulte Skatte

Bladet, der udkommer hver måned, udgives på Stiftelsen Skjulte Skattes forlag. Hvis du ønsker at bestille bladet, eller et tre måneders gratis prøveabonnement, kan dette gøres på forlagets hjemmesider.