En aktiv menighed

En aktiv menighed

Skrevet af: I.M.Larsen | Publiceret: 19. marts 2012

Brunstad Kristne Menighed er en menighed med et højt aktivitetsniveau, både af åndelig og af mere praktisk art. Hvad er tanken bag alt det, der sker i menigheden?

I artiklen: En uge med Brunstad Christian Church mødte vi seks personer fra BKM i Østfold for at opleve livet i menigheden. Efter at have tilbragt en hel uge sammen med dem, kan vi trække konklusionen: Der sker utroligt meget i løbet af en uge i BKM. Men hvad er årsagen egentlig til dette?

Ole Olsen har ansvaret for menigheden i Østfold. Olsen siger, at engagementet i menigheden har flere perspektiver. -
Først og fremmest har vi det åndelige perspektiv, som er gennemgående for alt det vi laver. Men virksomheden i menigheden har også et praktisk og et mere menneskeligt og socialt element.

Opbyggelse

– Alt knyttes sammen til trosstyrkende samvær for de, der er til stede - og skal være til ære for Kristi legeme, som bygges nu i den nye pakts tid.

Hvis vi har et hjerte, der vil tjene Gud, så giver alt sammen et åndeligt udbytte.

Olsen tillægger forklarende, at Kristi legeme er et billede på de mennesker, der lever ifølge Guds ord og vilje her på jorden. På dette legeme er Kristus hovedet, hvormed hvert af lemmerne har sin direkte kontakt. - For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, skriver Paulus til korintherne. (Første Korintherbrev 12,13) I den Ånd der driver os til at dømme synden i os selv, har vi adgang til Faderen, forklarer Olsen. - Og alle som lever et sådant liv, de har fællesskab med hinanden. Når sådanne mennesker samles, så opstår der fællesskab. Hvis vi har et hjerte, der vil tjene Gud, så giver alt sammen et åndeligt udbytte.

Anders Andersen har ansvaret for ungdomsgruppen i Østfold. Hver fredag samles de til ungdomsmøde. For øvrigt er de med til meget i løbet af en uge: Alt fra aktivitetsklubben om tirsdagen til ungdomsmøde om fredagen og menighedsmøde om søndagen.

Andersen poienterer også det gennemgående mål bag alt som sker i menigheden; nemlig at alle skal blive styrket og udvikles i sit gudsforhold. For en ung er det et højt mål at overvinde syndige tilbøjeligheder og lyster, der påvirker alle mennesker stærkt, ikke mindst i ungdomsårene. Når den enkelte har fokus på dette i de forskellige livsforhold, bliver der ikke partier og splid, men tvært imod fællesskab, taknemlighed og enhed.

Bliv bevaret

Ole Olsen ligger også vægt på de andre sider, ved der vi laver i menigheden. Han tager de yngste unge og børnene som eksempel. - Børn og unge har brug for aktiviteter. Det skaber glæde og engagement.

– Børn og unge har brug for aktiviteter. Det skaber glæde og engagement.

Børn og unge er jo en udsat gruppe. Frem til de bliver født på ny selv, har de brug for tilbud, der engagerer dem. Det som ofte bevarer dem i denne tid, er den godhed de ser og oplever fra mennesker, der står dem nær.

Andersen poienterer at det, at være optaget med noget desuden er bevarende i sig selv. Alternativt bliver de ofte gående rundt uden mål og mening, og så er faren desto større for at havne i noget, de vil fortryde senere i livet.

Den praktiske dimension

Ole Olsen er også også optaget af den praktiske betydning frivilligt arbejde har for specielt de unge. Olsen snakker her om, hvordan de unge bliver udrustet til at klare sig godt i arbejdslivet. Gennem frivilligt arbejde lærer de alt fra forskellige typer håndværk som malerarbejde, tømrerarbejde og at lægge belægningssten, samt servering på fester, tilberedning af mad og ikke mindst administration og lederskab. Her er listen lang. - Vi ser desuden at de unge får et ejerskab til det, de er med på. Vi oplever for eksempel meget lidt hærværk.

– Det er jo også sådan i samfundet, at folk råber efter tiltag og tilbud og forventer at samfundet skal stille på. Det ligger i menighedens kultur at skabe sådanne tilbud selv. Vi går i gang og får de unge med os.

Både Andersen og Olsen snakker engageret om vigtigheden af at få lov til at være med til at give, enten det er i form af fysisk arbejde eller at være med til at arrangere fester, turer eller aktiviteter for børn og unge.

Den som velsigner skal trives

- Det at give af sig selv - give tid og kræfter for andre, det giver en utrolig stor glæde og velsignelse.

- Det at give af sig selv - give tid og kræfter for andre, det giver en utrolig stor glæde og velsignelse. Den som velsigner skal trives, (norsk oversættelse) står der i Ordsprogenes Bog 11, 25. Det er helt enkelt Guds love, der bliver opfyldt, siger Andersen engageret.

 - Det var lidt sjovt at se; min datter på 13 kom hjem fra frivilligt rengøringsarbejde i går. Hun smilede fra øre til øre - så tilfreds, fortæller Andersen. - Det betyder noget for dem, at være med til at gøre en indsats - at føle, at de betyder noget.

Han fortæller også begejstret om aktivitetsklubben, og hvordan børnene her får oplevelser for livet sammen med ældre unge, som er gode forbilleder for dem. - Her møder de unge, der planlægger sjove ting for dem; der giver dem sin fulde og hele opmærksomhed. Det er jo meget stort. - For de unge selv er det også en fantastisk hjælp til at få tankerne væk fra sig selv og sin egen egoisme. Og når du spørger dem - så er de glade og taknemlige. De er lykkelige. De arbejder med sig selv, så de kan blive mere tålmodige og få større kærlighed til børnene.

Der er altså mangsidig gevinst ved de forskellige ting, der sker i menigheden. Olsen og Andersen er først og fremmest optaget af, hvordan opbyggelsen og fællesskabet med de andre lemmer er en afgørende hjælp for at leve efter Guds vilje. De peger også begge på den bevarende funktion aktiviteterne i menigheden har for børn og unge, samt den trivsel og glæde det giver dem. Aktiviteterne og frivilligt arbejde fører desuden mange praktiske fordele og meget velsignelse for alle med sig.