Forkyndte om frihed fra synden

Forkyndte om frihed fra synden

Skrevet af: Kevin Choat | Sted: Bergen | Publiceret: 28. april 2010

I weekenden var venner fra store dele af landet samlet til det traditionsrige brødresamvær lige uden for Måløy. Til samlingen kom omkring 250 venner til en social og aktivitetsfyldt weekend med fodboldturneringer, festmåltid og opbyggelse.

Jostein Helgheim (16) fra Bergen er med til samværet for fjerde gang.
– Spille fodbold, slappe af og snakke med kendte i kaffebaren, svarer han på spørgsmålet om, hvad han glæder sig mest til. 
– Vi ser meget frem til denne begivenhed. Vi er jo en lille menighed, fortæller Jens-Frode Vågen fra Måløy.
Sammen med flere venner fra lokalmenigheden udgør de værtskabet denne weekend.
– Prisen er lille i forhold til udbyttet.

Harald Log har rejst sammen med venner fra Stavanger for at deltage i samværet. 
– Her får vi en åndelig påvirkning som er en hjælp til livet vi lever, siger han.

 

To måder at tjene Gud

– Der er to måder at tjene Gud på.
Kåre J. Smith tog udgangspunkt i romerne 7,4 på weekendens første møde og forklarede forskellen på at tjene Gud i den nye og den gamle pagt. 
– Den gamle pagt opstod da jødefolket fik loven. Den fungerede som et juridisk dokument, og ved den blev synden udryddet fra Israel ved at synderen blev straffet.
Smith forklarede at dette blev til en stor velsignelse for Israel, til trods for at loven ikke var fuldkommen.
– Den kunne ikke gøre noget med begæret, det var jo skjult i kødet.
Smith var begejstret da han forklarede mulighederne ved den nye pagt:
– Ved Åndens tjeneste kan vi få en kolossal frihed fra synden i vort kød! Han forklarede videre, at denne frihed bliver givet os, når vi er lydige mod Den Hellige Ånd. Et andet navn for Den Hellige Ånd er «manden med lyset», som kommer til os med indsigt i vor egen faldne natur:
«Ser du dette?» spørger Den Hellige Ånd.
«Ja» svarer du.
Smith forklarede hvad vi da havde at gøre:
– Jeg hader det og afstår fra det, døder det ved Den Hellige Ånds kraft. Denne frihed er tilgængelig for dem, der har givet afkald på verden for fuldt ud at tjene Gud efter hans virkninger, forklarede Smith videre.
– Du må være et offer! Du skal jo dø fra det, du var fanget under, og det er jo synden, forklarede Smith.  

 

En løsning på fristelsen

– Jeg har fornyet standpunktet om at leve helt for Gud, fortæller Jostein Helgheim efter sidste møde. Budskabet, han har hørt, har gjort indtryk.
 
Fodboldkampene har også svaret til forventningerne:
– Det var sjovt, helt vildt fedt! Vi tabte alle kampene, griner han.

– At vi unge kan sidde og høre hvad forskellen på fristelse og synd er.
Harald Log svarer på spørgsmålet om, hvad der har været hovedindtrykket fra weekendens samvær.

– Det blev levende for mig, at du kan glæde dig selv om du bliver fristet. Vi kan glæde os, fordi vi har en løsning på det med fristelsen, fortsætter han.
- Ja?
- Altså, når der kommer en uren tanke, det er jo det som er fristelsen, så kan vi tage et valg. Da kan du tage et valg og vælge det, som er godt.

 

Et samvær med stor betydning 

Samværet i Rimstaddalen samler hvert år troende mænd – brødre – fra nordvestlandet i Norge til opbyggelse og fællesskab. Specielt for årets arrangement var, at menighedsleder Kåre J. Smith var til stede. Brunstad.org spurgte Kåre om hans motivation til at være med:

– Samlingerne her er jo noget vi har lang tradition for. Jeg har været med heroppe mange gange, første gang var for sikkert tredive år siden. Og motivationen? Ja det er jo at opbygge troen i brødrene, at styrke de unge brødre. Det er min motivation for at komme her. Jeg glæder mig når jeg ser alle unge her som er grebet af Kristus!

Hvilken betydning tror du disse stævner har?

– Jeg tror de har stor betydning! Kåre er tydeligt overbevist og forklarer det videre ved, at den lidt mere intime setting i et eksotisk vestlandsmiljø, borte fra det daglige liv og samlet om Guds ord, giver gode omstændigheder for at så Guds ord:
– Der kommer noget ind i hjertet, man får nogle af de såkorn i hjertet, og disse vil spire i tålmodighed, når tiden går. Og det har stor betydning, at vi også kan være sammen med de andre og opleve fællesskabet og glæden.

Du tror altså, at samværet har betydning, ikke bare for menighederne, men også for enkeltpersoner?

– Ja, stor betydning for enkeltpersoner. For den enkeltes tro og styrke i det daglige liv. Jeg husker selv da jeg var ung og kom til sådanne steder. Jeg var mægtigt styrket! Til at stå fast og komme videre.

– Nu kommer der mennesker fra flere menigheder, nogen fra Harstad, andre fra Valdres og Stavanger. Hvem er disse mennesker som kommer sammen her, det er jo bare for en kort weekend?

– De kommer jo som ørne til ådslet, svarer Kåre, og forklarer hvad han mener med billedet fra Bibelen:
– Det er jo den levende Guds ord. Dette er jo mennesker som er meget forskellige. Men én ting har de tilfælles; de er grebet af samme Ånd, de er døbt med én Ånd til at være ét legeme. Og her er mange unge brødre som har den samme trang, her vil de gerne komme for at høre og være.