- Gud er god imod os i Afrika!

- Gud er god imod os i Afrika!

Skrevet af: Randi Slabbert | Sted: Stephanopark, Sydafrika | Publiceret: 15. februar 2012

Længslen bringer os sammen. Den er den samme, enten vi kommer fra Malawi, Kenya, Tanzania, Cameroun, Zimbabwe, Congo, Sydafrika eller Norge: Vi længtes efter at komme fri fra synden!

Her er venner med mange nationaliteter, med vidt forskellig baggrund. Her er sprogbarrierer og til dels store kulturforskelle, der gør at det menneskeligt set kan være svært at forstå hinanden.

Men længslen bringer os sammen. Den der den samme, enten vi kommer fra Malawi, Kenya, Tanzania, Cameroun, Zimbabwe, Congo, Sydafrika eller Norge: Vi længtes efter at komme fri fra synden! Og fremgangsmåden får vi her, på Stephanopark i Sydafrika, hvor omkring 300 venner er samlet til stævne i decembervarmen.

Budskabet er opmuntrende og enkelt at forstå. Gud vil have, at vi skal have det godt! - Som mennesker vil vi altid være forskellige, med forskellige opgaver, nådegaver og personligheder, siger Kåre J. Smith på et af møderne. - Men når du giver dit stærke «jeg», som vil og mener op, så bliver det godt imellem dig og din ægtefælle! Du som måske har prøvet at forandre din kone hele livet: Stop med det! Begynd at tjene og give dit liv i stedet. Se hvor godt det vil virke på din kone! Så bliver det som om I er nyforelskede hele livet!

Jeg nikker for mig selv. Dette er virkelig noget jeg kan have nytte af, når jeg kommer hjem. På den måde kan familielivet blive en fest, selvom ting går mig imod! Så ser jeg ikke nogen grund til at være utilfreds med noget som helst længere. Når jeg stopper med at søge mine egne fordele, sørger Gud for, at jeg har det godt!

Det kan Claude Kue Kamdem fra Cameroun også bevidne: - Gud er virkelig god mod os i Afrika. Jeg kan vidne om, at dette evangelium virkelig er sandt!

- Gud er virkelig god mod os i Afrika. Jeg kan vidne om, at dette evangelium virkelig er sandt!

 

Jeg bliver fyldt af taknemlighed, når jeg tænker på den mulighed, jeg har fået. Jeg får lov til at høre et evangelium, der gør mig lykkelig, og som fungerer uafhængigt af leveforhold, størrelse på indtægt og formue eller nogle andre praktiske omstændigheder! Og en lys fremtid venter, som Kåre Smith siger på et af møderne: - Tænk at blive frigjort fra synden, blive sat i Guds tjeneste, blive helliggjort – og så til sidst have evigt liv! Hvilket fabelagtigt håb!

- Tænk at blive frigjort fra synden, blive sat i Guds tjeneste, blive helliggjort – og så til sidst have evigt liv! Hvilket fabelagtigt håb!