Gud gjorde det umulige muligt

Gud gjorde det umulige muligt

Publiceret: 29. april 2010

– Ved Jesu gerning er det muligt at få sejr over synden, forkyndte Kåre J. Smith på søstremødet på Brunstad onsdag aften.

Kåre J. Smith begyndte med at læse fra Hebr 10, 5: Derfor siger han, da han træder ind i verden: Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. 

Smith forklarer, at Jesus fik et legeme og ved det legeme skete dét, som ikke kunne ske ved gaver og ofre i den gamle pagt, nemlig det at døde synden i kødet.

Det er en ufattelig kærlighed fra Gud, som frigør os og giver menneskerne kraft til at overvinde, siger Kåre J. Smith om den gerning, som Jesus gjorde.

Smith forklarer videre, hvordan Jesus gjorde Guds vilje på jorden, som den sker i himmelen.

– Netop fordi han havde et legeme som dig og mig, blev der også gjort en gerning for vor skyld, fortsætter Smith.

Smith forklarer, at det nu er muligt at komme ind i den frelse, som Jesus kom med, og han læser fra Romerne 8, 3: Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. 

I klippet ovenfor kan du høre Kåre J. Smith tale om, hvordan Gud gjorde det umulige muligt, da han sendte sin søn til jorden.