Ungdomstur i Italien: Et personligt liv med Gud

Ungdomstur i Italien: Et personligt liv med Gud

Skrevet af: Leonardo Militano | Sted: Catania - Sicilia, Italia | Publiceret: 4. marts 2013

De unge fra de tre lokalmenigheder i Italien oplevede at «hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem».

Efter fire dage fyldt med aktiviteter og fællesskab, sidder de unge fra Brunstad Christian Church i Italien tilbage med stor taknemlighed, for det Gud har virket i dem i disse dage. Omtrent 15 unge, sammen med nogle få ældre og børn, fra de tre lokalmenigheder i Sicilien, Sardinien og Calabria oplevede på en mægtig og velsignet måde at «hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem». (Matthæusevangeliet 18, 20)

Hovedmålet for turen var at gøre det godt for de unge, og midt i et intenst program med udendørsaktiviteter, lege, besøg på arkæologiske steder og seværdigheder, havde de unge god mulighed til at lære hinanden bedre at kende og knytte stærke bånd. På grund af store afstande er det ikke ofte de har mulighed for at mødes, men denne første ungdomstur for alle de unge fra Italien fik historisk værdi, og styrkede alle i deres fælles tro.

 

Gud har omsorg for unge, som vil leve et discippelliv, uafhængigt af hvor de bor. «For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.» (Anden Krønikebog 16, 9) Da de aflagde sine vidnesbyrd på møderne, var det tydeligt, at disse unge har en personlig længsel efter noget mere, ikke bare efter sjov og aktiviteter, men efter noget som tilhører det åndelige liv.

Selvom hverdagen og livssituationerne ikke er ens for alle, har alle de samme muligheder til at komme til et personligt liv med Kristus i Gud!

Deres ansigtsudtryk og det de snakker om, viser tydeligt at de unge sent vil glemme disse dage og det fællesskab, de har oplevet. Selvom hverdagen og livssituationerne ikke er ens for alle, har alle de samme muligheder for at komme til et personligt liv med Kristus i Gud!

Nogle citater fra unge, der var med på turen:

 

Sharon (16, Sicilien): Det var fedt at lære de andre fra Sardinien og Calabrien bedre at kende. Vi har et fælles mål om at leve for Gud. At leve som discippel afhænger ikke af hvor mange vi er, men af hvordan vi selv har det i hjerterne.

Salomé (27, Sardinien): Det blev godt for mig, det vi hørte om at vort legeme skal være et tempel for Helligånden. (Første Korintherbrev 6, 19) Jeg vil fokusere på det, sådan at Gud kan arbejde i mig, og jeg kan være et eksempel for de som er rundt mig. Jeg tror, det vigtigste er at bevare kontakten med Gud.

 

Ingar (18, Sardinien): Det jeg bedst kunne lide, var at være sammen med alle unge fra Italien! Alle aktiviteterne vi har lavet sammen var meget sjove. Jeg kunne også godt lide møderne, og det vi hørte der. Jeg vil praktisere det vi hørte, når jeg kommer tilbage til min hverdag.

 

 

Julia (14, Calabria): Jeg har fået flere venner iblant de unge i Italien nu, og jeg kan godt lide at være sammen med dem, fordi de er meget sjove og vi har mange ting til fælles. Det, vi hørte på møderne, vil hjælpe mig i mine valg, så jeg forstår hvad jeg skal eller ikke skal gøre. Selvom vi er få unge i Italien, er der ikke stor forskel fra andre menigheder. Alle skal tage valg, enten vi står alene, i skolen eller hjemme.

 

Kore (17, Sardinien): Da jeg først hørte, at vi skulle på tur, var jeg ikke særlig begejstret, fordi jeg ikke vidste hvad vi kom til at opleve. Men det har været fire fantastiske dage med mine bedste venner. Det har talt til mig, det vi hørte om templet. Før i tiden gik folk til templet for at bede, men nu skal mit hjerte være et tempel, hvor Gud kan bo.