YEP - et internationalt ungdomsprogram

YEP - et internationalt ungdomsprogram

Skrevet af: Tove Rebekka Johnsen | Publiceret: 15. juni 2010

Unge mennesker, som er begejstrede, engagerede og motiverede skal være med i virksomheden for det glade budskab. Nu introduceres YEP som menighedens internationale ungdomsprogram.

Brunstad Christian Church har lang tradition for at engagere sig for at skabe et internationalt fællesskab for unge. Nu løftes dette engagement til et nyt niveau, og YEP etableres som et internationalt ungdomsprogram med udspring fra menighedens missionscenter, Brunstad.

- Det er for unge som er begejstrede for det glade budskab og som ønsker at bruge deres engagement til at realisere menighedens formål, udtaler Trond Eriksen om ungdomsprogrammet.

YEP står for Youth Exchange Program og retter sig mod unge, som er motiverede for frivillig indsats for menigheden. Hvert år bliver ca. 250 unge i alderen 18 til 25 år inviteret til at deltage i programmet, som går over et år. Programmet har som formål blandt andet at give bedre kendskab til menighedens trosgrundlag og historie og bidrage til respekt og forståelse gennem samarbejde i et multikulturelt miljø.

- Vi tilrettelægger også for ideel indsats for menigheden, siger Trond Eriksen. Han fortæller også at en vigtig baggrund for ungdomsprogrammet er personlig udvikling som kristne mennesker.

Programmet udspringer fra et stærkt ønske fra mange unge i menigheden om at være med til at bidrage til den verdensomspændende virksomhed. 

Historisk engagement

Ungdomsprogrammets ringe begyndelse var en arbejdsstok på 20-30 unge fra menigheden, som boede og arbejdede på Brunstad i perioden hvor stævnecenteret og boenhederne på stedet blev udbygget i perioden 2002-2005.

- Da byggeperioden var afsluttet havde de unge fortsat et stærkt ønske om at samles til arbejde og trivsel, siger Trond Eriksen.

Arbejdsperioden på Brunstad skabte gode ringvirkninger blandt unge i menigheden, og begejstringen for at være med spredte sig til hele verden.

- Derfor åbnede vi muligheden for at unge fra alle lande og kulturer fortsat kunne komme sammen, siger Trond Eriksen.

Kultur og kristenliv

Undervisning, kulturforståelse og kristenliv har en vigtig plads i YEP. Arbejde i form af frivillig indsats for menighedens projekter er også en central del af programmet.

- Der er mange projekter inden for sang og musik, oversættelse, mediaproduktion, samt drift og vedligehold af ejendomme, fortæller Eriksen.

Det vil være YEP-unge, som udgør værtskabet på Brunstad under menighedens arrangementer. De unge som deltager i programmet bliver tilbudt en række aktiviteter om aftenen. Det kan være sport, friluft, bønnemøder, temamøder eller andre typer samlinger.

Lokaliseret på Brunstad

YEPs hovedcenter for virksomhed er Brunstad i Vestfold, hvor de fleste deltagere er lokaliseret. Der er de unge engageret i forskellige opgaver og også værtskab under arrangementer og aktiviteter i menighedens regi.

- De lærer at arbejde, tage ansvar og forholde sig til andre kulturer, siger Trond Eriksen.

Brunstad Christian Church har også etableret udvekslingsprogrammet i andre lande og verdensdele. Stadig flere deltager i udvekslingsordninger med YEP-afdelinger uden for Norge. Trond Eriksen kan fortælle at der findes projekter i Finland, Holland, USA, Ukraine, Argentina, Kina og Brasilien.

Skaber kulturforståelse

Youth Exchange Program skal bidrage til at skabe respekt og forståelse mellem forskellige kulturer.

- Kommunikation er vigtig, derfor er der stærk fokus på sprogoplæring, siger Trond Eriksen.

På Brunstad er der pr. dags dato repræsenteret 30 forskellige nationer, hvoraf en tredjedel er norske, en tredjedel fra øvrige Europa, og den sidste tredjedel fra resten af verden. Alle udlændinge får intensiv norskoplæring, og efter et år på YEP kan stort set alle kommunikere godt på norsk. Der hvor YEP er repræsenteret andre steder i verden bliver der lagt op til at de unge lærer det lokale sprog.

Personlig udvikling

Der er i dag omkring 250 deltagere i ungdomsprogrammet, og der er opstart efterår og forår. Ingrid Risa er en 27 år gammel lærer fra Melbourne, Australien. Hun kom til Brunstad i marts og har allerede lært nye kulturer at kende i den korte tid hun har deltaget i programmet.

- Jeg har lært mennesker fra mange forskellige lande at kende. Det er let at komme ind, og folk er meget inkluderende, siger hun. 

Hun ønskede at komme til ungdomsprogrammet for at få et afbræk fra lærerjobbet og lære noget nyt, men det vigtigste hun ønsker at opnå i perioden er udvikling på det personlige plan.

- Jeg ønsker at få større kærlighed til mennesker, blive færdig med fordomme og at livsglæden bliver helt uafhængig af forholdene, siger hun.

Stærke bånd

- Der bliver et utroligt sammenhold mellem disse unge mennesker, siger Trond Eriksen, som har fulgt med fra personale-siden gennem flere år.

YEP-deltager Ingrid Risa kan skrive under på det.

- Alle er så åbne og glade for hinanden. Kulturforskellene er ikke engang et tema, siger hun.
Ingrid fortæller at hun sagtens kan være i et selskab om aftenen, hvor der er lige så mange nationer som der er personer repræsenteret.

- Vildt interessant, spændende og sjovt, siger hun.

Klik her for at læse mere om YEP.