– Jeg elsker det daglige kors

Skrevet af: Milenko van der Staal | Publiceret: 29. juli 2011

Bernt Stadven

  • Bernt Stadven blev født i Åfjord, Sør-Trøndelag 6. juli 1931
  • Gift med Liv Sandvik, sammen har de otte børn
  • Var bygningschef i Ski kommune i Akershus i ca. 40 år
  • Forstander i Oslo/Follo menighed siden 1992

Helt siden han som 18-årig tog Gud på hans ord, har 80 år gamle Bernt Stadven haft fuld tro på, at det er muligt at blive fuldkommen ved at vandre i Jesu fodspor.

Denne sommer oplevede flere tusind venner fra hele verden denne trofaste mands 80 års fødselsdag, der blev holdt på Brunstad stævnested. I vinduet ovenfor kan du se og høre uddrag af hvad jubilanten selv og flere tilstedeværende havde på hjertet.

Som ung var Bernt Stadven stærkt påvirket af missionsmiljøet, som hans familie tilhørte. Allerede i ung alder mærkede han, at Gud påvirkede ham, og da han blev konfimeret bestemte han sig for at leve et gudsfrygtigt liv.

Fik Helligånden ved lydighedshandling

Da han var 18 brød der vækkelse ud i bygden, og Stadven ønskede at blive døbt med Helligånden. I en hel måned bad han om dette uden at der skete noget, indtil han en dag havde det sådan, at han skulle be højt på et bønnemøde.Egentlig var han ikke frimodig, men var alligevel lydig mod mindelsen, og bad det han selv beskriver som en tør bøn. Med det samme oplevede han en fysisk kraft der strømmede igennem kroppen, som fra en højspændingsledning. I Apostlenes Gerninger 5,32 står der, at Gud giver sin Ånd til de der adlyder ham, og der erfarede Stadven den dag. 
– Bare den ene lydighedshandling at bede højt var nok til at udløse Helligåndens kraft, fortæller Stadven, og den kraft har aldrig forladt mig siden!

Troede på det der stod skrevet

Stadven blev interesseret i Guds ord og begyndte entutiastisk at læse bibelen. Der var specielt tre ting, han lagde mærke til: at der er skrevet meget om personlig sejr over synd, at vi skal være fuldkommen ligesom vor himmelske Fader er fuldkommen, og at vi er kaldt til at vandre i Jesu fodspor. Dette er ret opsigtsvækkende, og har mange konsekvenser for et menneskes liv, hvis det skal tages bogstaveligt.

– Jeg har aldrig været en tvivler, slår Stadven fast. Jeg har haft fuld tro så længe jeg husker. 
Dette indebar også at han valgte at tage Gud på hans ord. Stadven begyndte at snakke om sin tro, men det blev ikke godt modtaget. Han blev mindet på at han var ung, og skulle huske at der var noget som hed hovmod! 

En kvinde der havde været ude og missionere i mange høre Stadven snakke om personlig sejr. «Ja, det troede jeg også på da jeg var ung og entutiastisk, men livets erfaringer viser at det ikke er muligt», sagde hun og henviste til «Golgataværket», hvor Jesus har «sejret for os». Ikke lige præcis en opmuntring for en ivrig ungdom, men Stadven valgte hellere at tro på det han havde læst i Guds ord.

I praksis syntes Stadven derimod, at det var svært at komme til fuld sejr - det var specielt svært at undgå de tanker, som ha nmærkede ikke var i harmoni med Guds ord. Han oplevede også at han kunne sige og gøre ting, som han senere forstod ikke var ifølge Guds vilje. «Vi synder dagligt i tanker, ord og gerning», hørte han ofte i kirken. Skulle det altid være sådan? Var der ingen der levede et sejrende liv sådan som beskrevet i bibelen?

Fik kontakt med ligesindede

Stadven aftjente sin værnepligt i Marinen, og på rekrutskolen i Stavanger mødte han en ung mand, der inviterede ham til et kristent møde. Det viste sig at være hos «vennerne» i Brunstad Christian Church (dengang uden officielt navn), og på sit allerførste møde i menigheden hørte Stadven endelig evangeliet om sejr over al synd. Det blev tydeligt forklaret at fristelse ikke er synd, men en mulighed for at tage kampen op mod det onde. Pludselig gik det op for Stadven, at de tanker han havde problemer med var fristelser, og ved at stå dem imod levede han et sejrende liv! Forholdet til Jesus blev helt nyt - i stedet for at have Jesus som skyldoffer, blev han et forbillede der kunne efterfølges for at sejre over synden, lige præcis sådan som Stadven havde læst! 

I menigheden fandt Stadven sit åndelige hjem. Her hørte han ikke bare evangeliet om sejr over synd og at følge i Jesu fodspor, men han oplevede også mennesker som levede dette i praksis. Resultatet var et fællesskab, eller samfund, som var helt unikt.

Kristendom er personlig forvandling

Med det samme begyndte Stavden at vidne og tale om dette liv. Han talte også mod en kraftløs og passov kristendom, der hellere bruger Jesus som skyldoffer end et forbillede man skal efterfølge. Det bliver en kristendom uden kamp imod synden i sit eget liv, og dermed prøver man at dele Gud med verden og sine lyster. Men ingen kan tjene to Herrer, står der i bibelen - og Stadven forstod at kristendom betyder et liv helt overgivet til Gud - i tanker, ord og gerninger. Kristendom er en kamp imod synden i vor menneskelige natur og dermed en forvandling til Jesu billede (Galaterbrevet 2,20).

Livsledsager med den samme tro og entutiasme

Bernt Stadven fandt sin store kærlighed i Liv Sandvik fra Horten. Liv var menighedens grundlægger, Johan Oscar Smiths barnebarn, og var vokset op i et hjem hvor Guds ord stod centralt. De to delte troen og entutiasmen og var som skabt for hinanden.
– Vi var meget forelskede da vi var forlovet, men jeg kan sige jer – det har kun øget! Dette slår Stadven fast efter mere end 50 års ægteskab, som han beskriver som «en dans på roser». Dette er ikke fordi at alt er gået uden prøvelser og udfordringer, men på grund af deres kærlighed til hinanden og deres urokkelige tro på Gud.
Kort tid efter de giftede sig, flyttede paret til Kråkstad udenfor Oslo. I Oslo boede Sigurd Bratlie, en af menighedens centrale evangelister og apostler. Bratlie blev meget vigtig i Stadvens liv. Hans forkyndelse var specielt klar og tydelig og var til stor hjælp. De to fik et nært forhold og fælles tillid som varede livet ud.  

Blev missionær alligevel

I begyndelsen af 1950-erne havde Brunstad Christian Church kun menigheder i de skandinaviske lande. I de tiår som fulgte oplevede menigheden en enorm vækst, først i Europa og derefter til alle verdensdele. Stadven var opvokset i et missionsmiljø, og siden han var ung, mærkede han at han skulle rejse til Afrika som missionær. Sådan blev det ikke, men gennem sit voksenliv har Stadven alligevel været en Kristi medarbejder i aller højeste grad. Han har besøgt de fleste menigheder i flere titals lande i alle verdensdele for at forkynde evangliet. Han havde sit normale arbejde som bygningschef i Ski kommune, og arbejdede meget overtid og sparede ferie op for at få ekstra dage til rejserne.

Stadven har altid været meget glad for mennesker og interesseret i deres frelse. Jesus taler om at tage sit kord op dagligt - det vil sige at tage en kamp op og døde synden, der bor i ens egen natur. Stadven vidste at dette var budskabet, der kunne føre mennesker ud af synd og til guddommelig natur, for dette var jo det liv han selv levede.

Specielt begejstret for Åpenbarings ånd

Når han er sammen med mennesker og forkynder eller samtaler om Guds ord, er Stadven virkelig i sit es. Gennem årene har det været utallige samvær, både i private hjem, på møder i menighederne og på store internationale stævner hvor alle tilstedeværende har oplevet Åbenbarings ånd, og ordet er blevet levende og klart for de enkelte. 
– Åpenbarings ånd er afhængig af rene mennesker og modtagelighed for at kunne virke, siger Stadven. Det er når folk er interesseret i at høre, at den kan åbne skrifterne for os.

Stadven har også selv levet og praktiseret det han forkynder i alle år, og har derfor fået stor respekt og tillid i menigheden. Hans tale er klar og tydelig og fast forankret i bibelen, Guds ord. Han har en speciel kontakt med de unge, og det er ikke sjældent at stuen hjemme hos Stadven er fuld af unge mennesker. På stævner rundt om i verden sker det ofte, at unge samler sig omkring Stadven, også udover de officielle samlinger, og lytter koncentreret mens han holder bibeltime for dem.

Trofast igennem forskellige tider

Brunstad Christian Church har også oplevet svære tider, da flere medlemmer ville noget andet og skabte uro og mistillid til de som havde ansvar. Ved at holde sig helt til Guds ord og langt væk fra bagtalelse og kritik, fortsatte Stadven med at bygge menigheden gennem disse tider, med den samme lære og ånd som var fra begyndelsen. Da menighedsleder Sigurd Bratlie blev skøbelig mod slutningen af sit liv, var det naturligt at Bernt Stadven i 1992 blev forstander i Oslo/Follo menighed. Han har også ledet stævnerne på Brunstad, hovedcentret for menighedens virksomhed.
Det er specielt styrkende og tillidsvækkende for vennerne at se fællesskabet og tilliden mellem Stadven og Kåre J. Smith, menighedens leder i dag, og andre brødre med ansvar. Menigheden fortsætter efter bibelsk mønster, hvor Gud indsætter de forskellige efter deres trofasthed og tilliden som vokser: «Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op …» Efeserbrevet 4,11-12.

Personligt erfaret sejr over synd

Når Stadven nu ser tilbage på livet, fortæller han at han tænker på det han engang hørte fra missionøren, om at livets erfaringer viste, at «personlig sejr over synd ikke var muligt». Den gang valgte han hellere at tro på Guds ord og blev ledet til menigheden, hvor han hørte evangeliet om at følge i Jesu fodspor, han som ikke gjorde synd. Han er selv kommet til en helt anden konklusion: Livets erfaringer viser at ved lydighed og trofasthed giver Gud al kraft til at leve et sejrende liv, i tanker ord og gerning!

Vidner om korset i det daglige liv

– Jeg elsker det daglige kors, og det har jeg gjort siden jeg som ganske ung hørte dette evangelium! Stadven står på Brunstads talerstol under påskestævnet 2011 og taler til en fuld sal med 7000 mennesker. I tillæg til det følger flere tusind med via TV-sending på menighedens egen TV-kanal. Det er helt stille i salen. Når denne mand taler om korset, er det værdt at høre på - for dette liv har han levet, og det er indholdsrige ord. Ordet om korset - skarpe ord mod synd og urenhed, men ord med trøst og håb for alle som vil tjene Gud og komme ud af sin egen synd - både de der lige er begyndt at gå denne vej og andre, som er kommet længere. Det er ord talt af en hyrde, profet og lærer. Det er hans liv. 

Hør Bernt Stadvens eget personlige vidnesbyrd.