Jether Vinson: Grebet af korsets ord

Jether Vinson: Grebet af korsets ord

Skrevet af: Rose Hunter | Publiceret: 15. juli 2015

Kærlighed til Guds ord hjalp med at gøre Jether Vinson til en missionær og en evangelist, der delte ordet med så mange, som ville høre. Han talte til menneskemængder af flere tusinde, men arbejdede også ihærdigt med den enkelte. Han rejste meget i Nordamerika i 45 år, og mange kan vidne om, at det ord han talte greb deres hjerter og forandrede deres liv.

En pionerånd

Født i Detroit, Michigan i 1936, blev Jether Vinson opdraget til at tro på og bede til Gud af sin gudfrygtige mor. “Vær en god Jesu Kristi soldat. Du skal kæmpe!” plejede hun at sige til ham. I denne pionerånd blev Jether en ungdomsarbejder i den forsamling, hvor han og hans mor kom. Som tiden gik begyndte de at lave deres egne møder, hvor de gik fra hjem til hjem, fordi både Jether og moderen følte, at der var “meget mere at gøre og mange sjæle, der havde brug for hjælp.”

En simpel tro

Kort tid efter han blev gift, mærkede Jether, at Gud bad ham om at blive en missionær. Til hans venner og slægtninges skuffelse sagde han et godt job op for at være fri til at evangelisere; i lydighed mod det Gud virkede i hans hjerte. “Jeg var ikke bundet til tingene i verden, men mit hjerte var drevet af den kærlighed, jeg havde til Jesus,” erindrer han.

“Mit hjerte var drevet af den kærlighed, jeg havde til Jesus.”

Nidkærhed for Guds ord

Efter flere måneder på missionsmarken, flyttede de til Flint, Michigan. I 1967 fortalte en præst, som arbejdede med Jether, om et budskab han havde hørt på et kristent stævne, som blev holdt af to mænd fra Brunstad Christian Church (BCC). “Jeg tror, jeg har mødt Paulus og Silas!” fortalte han entusiastisk. På denne måde mødte Jether Brunstad Christian Church.

Grebet af korsets ord

Af og til besøgte gæster fra BCC Jethers forsamling. Jether satte samfundet med dem højt og fandt sand broderskab med disse kristne mænd. De talte om at tage sit kors op og følge Jesus. Dette var det liv, han søgte, og at høre det talt så klart og se det udlevet i andre var en slags himmel på jord!

I 1969 modtog Jether endnu mere lys og åbenbaring over dette “personlige kors”, da en ukendt velgører sendte ham en billet til sommerstævnet på BCC i Norge. Her hørte han budskabet om korset klarere end nogensinde før, og mødte brødre og søstre der praktiserede dette gudfrygtige liv. 

Jether mærkede, at det han hørte kom fra Gud, og ånden bad ham om at “være stille og lytte!” Han kan huske, at han tænkte: “Jeg har fundet mennesker, som virkelig praktiserer Guds ord…de lever ifølge korsets ord!”

Han kunne fornægte sig selv og lide, ligesom Jesus gjorde, hellere end at give efter for syndens begær i menneskenaturen.

I stedet for at høre om Jesu død på korset som en historietime, hørte han at korset var noget, han kunne bruge i sit hverdagsliv. Dette betød, at han kunne fornægte sig selv og lide, ligesom Jesus gjorde, hellere end at give efter for syndens begær i menneskenaturen. Ikke noget med at synde igen og igen! På denne måde bliver ens selvliv naglet til korset og bliver der, indtil døden indtræffer. Dette er vejen til sand frihed fra synd!

Korsets arbejde i hans liv

Jethers kone kan bevidne, at han var grundig til at praktisere det han hørte. “Jeg kunne se korsets arbejde i hans eget personlige liv på den måde, han tog det med mig og med vores søn," husker hun. "Han ofrede altid sig selv for at gøre det godt for os og undlod ikke at opmuntre mig med Guds ord. Mange gange har han opmuntret mig til at ‘bevare mit hjerte rent.’”

Han kom aldrig med et kritiserende ord, men viste kun kærlighed, tålmodighed og omsorg imod dem, som var imod ham.

Hun forklarer også, hvordan Jether var trofast til at tage sit kors op, når han mødte modstand. “Han blev kritiseret af dem, som syntes han skulle tage et normalt arbejde og blive hjemme,” forklarer hun. “Han kom aldrig med et kritiserende ord, men viste kun kærlighed, tålmodighed og omsorg imod dem, som var imod ham. Han plejede at sige, ‘Jeg må følge mit kald, og de må følge deres.’”

Afvist af religiøse forsamlinger

På grund af den hjælp han havde modtaget i sit eget liv, fortsatte Jether med at forkynde korsets ord nidkært. Og som resultat deraf blev han hurtigt afvist af mange. Første Korintherbrev 1:18 var en trøst for ham på det tidspunkt: For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft.”

I 1971 blev han bedt om at forlade den menighed han kom i, og hvor han var en af præsterne. De få som fulgte med ham dannede begyndelsen af Brunstad Christian Church i Detroit, Michigan.

En af dem som oplevede denne uro, kan huske Jethers opmuntring. “Han stod fast på Guds ord, og han opfordrede os til at gøre det samme. Han sagde empatisk, ‘Det betyder ikke noget at blive afvist; vi har fundet vejen til livet!’”

En anderledes form for mission

Jethers arbejde som missionær berørte utallige liv i hele Nordamerika. En kvinde fra Ohio forklarer, hvordan hun og hendes mand modtog øjeblikkelig hjælp, da de hørte Jether for første gang: “Han talte krystalklart om korsets ord i Første Korintherbrev 1:18 med meget praktiske eksempler om hvordan det kunne bruges i vort hverdagsliv. Vi tænkte, ‘Ja, dette er svaret på alle vore problemer, såvel som alle verdens problemer! Jeg skal bare hænge på korset, ligesom Jesus gjorde, og ofre min egen vilje ind i Jesu død. Så vil jeg have fred og glæde indeni og have det godt sammen med alle mennesker.’”

Hun forklarer også, hvordan han havde en oprigtig personlig interesse for at hjælpe dem med at komme til det liv, han talte om: “Jether talte ikke kun Guds ord ind i vore hjerter, men blev en far for os. Vi havde spørgsmål, og Jether havde svarene ved Guds ord. Vi kom på besøg mange weekender, og jeg kan huske samfundet i Vinsons stue.”

Igennem utallige dage på farten, besøg i forskellige hjem og timer i telefon, arbejdede Jether for at hjælpe de enkelte, han mødte, som var interesseret i budskabet. I dag er der voksende lokale menigheder i Brunstad Christian Church i Michigan, Ohio, Connecticut, Missouri, Oklahoma, New York og Toronto (Canada) som et direkte resultat af hans arbejde.

“Du ved ikke hvad der kommer ud af det, men du arbejder i tro til Gud.”

Og dog, i alt arbejdet forsøgte Jether aldrig at få tilhængere selv eller at blive stor. “Ministeriet tilhører Herren,” siger Jether. “Mit ministerium var at finde disciple med en længsel efter at være lydig. Du ved ikke hvad der kommer ud af det, men du arbejder i tro til Gud.”

En lykkelig mand

I dag er Jether en hengiven, gudfrygtig mand. Han forkynder korsets ord lige så brændende, som han gjorde for fyrre år siden. Hans nidkærhed for Guds ord har ikke aftaget.

“Hvis du giver dit liv på denne måde, vil du vinde et liv der vil vare i al evighed!”

Han formaner disse som vil have mere end en overfladisk religion, til at give deres hjerte helt til Gud og søge at blive fyldt med Helligånden. “Du har brug for Helligåndens kraft for at kæmpe, så du kan gøre Guds vilje og ikke din egen!” siger han inderligt. "Du skal tage det så alvorligt, så du beder meget og læser i skrifterne. Så vil du finde Guds vilje i bøn og i hans ord. Hvis du giver dit liv på denne måde, vil du vinde et liv der vil vare i al evighed!”

“I dag er jeg en meget lykkelig mand! Jeg lagde min hånd på ploven, og jeg så mig aldrig tilbage... og på grund af det, er der ingenting jeg fortryder!”