Frelse: evigt liv starter som et lille frø, men skal vokse og tiltage.
Frelse: evigt liv starter som et lille frø, men skal vokse og tiltage.

Hvad er frelse?

Skrevet af: Tom Harris | Publiceret: 17. marts 2011

Det evige liv, frelsen, er en gave, men det er op til os at gribe fat i den. 

“For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerbrevet 6:23.

Frelse: fra døden til livet

Frelse er en del af det evige liv, og vi ser i dette vers, at det er en gave fra Gud. Men denne gave er givet til os i Jesu Kristus vor Herre. Vi læser i begyndelsen af det samme kapitel, at så mange af os der er døbt i Kristus Jesus er døbt til hans død. Hvilken død var dette? “For den død, han døde, døde han fra synden...” vers 10. Paulus skriver også i Andet Korintherbrev 4:10, “Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.”

Begyndelsen er som et sennepsfrø, men det er ikke meningen at det skal forblive et lille frø.

Jesu liv er evigt liv. Når vi bliver født på ny bliver det evige liv født i os, og vor daglige frelse begynder. Begyndelsen er som et sennepsfrø, men det er ikke meningen at det skal forblive et lille frø—det skal vokse og tiltage. Dette nye og evige liv kan kun vokse i den grad vor gamle syndige natur bliver bragt i Jesus død. “Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop.” Vers 11.

Daglig frelse ved at tage vort kors op

“Og henvendt til alle sagde Jesus: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det.” Lukasevangeliet 9:23-24.

Når vi kontinuerligt og trofast tager afstand fra vore lyster, får de ikke næring, og som alt andet liv vil de dø.

Her ser vi vor daglige frelse—fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op, så vi kan komme fri fra vor gamle kødelige natur og få del i et nyt, evigt liv. Vi kan ikke få del i mere af det nye liv uden at miste det gamle. Det er her mange farer vild—de vil have det evige liv, men de vil også beholde deres gamle liv og nyde lysterne lidt. Hvis man fortsætter på denne måde risikerer man at miste frelsen helt—det lille frø der blev født kan ødelægges. “For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv?” Vers 25.

“Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv…” Første Timotheusbrev 6:11,12.

Grib fat i frelsen—evigt liv!

Det evige liv, frelsen, er en gave. Men det er op til os at gribe fat i den. Den eneste måde vi kan give agt på den er at fly fra vore lyster. Vi ser at dette er en troens strid—hvem tror vi på? Jesus eller vore lyster? Når vi kontinuerligt og trofast tager afstand fra vore lyster, får de ikke næring, og som alt andet liv vil de dø.

Så lad os stride troens gode strid, så vi kan forblive i Kristus og i hans død. Så bliver vi i stand til fortsat at få del i mere af det evige liv, der er givet os i Kristus Jesus.