Hvad siger bibelen om frelse?

Hvad siger bibelen om frelse?

Publiceret: 1. januar 0001

Hvordan skal vi blive frelst?

For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. (Efeserbrevet 2:8)

Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. (Markusevangeliet 16:16)

Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. (Johannesevangeliet 10:9)

Og enhver,
som påkalder HERRENS navn,
skal frelses. (Apostlenes Gerninger 2:21)

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. (Romerbrevet 10:9)

Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.«

Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«
(Matthæusevangeliet 19:23-26)

Der var en, der spurgte ham: »Herre, er det kun nogle få, som bliver frelst?«
Han svarede dem: »Kæmp for at komme ind gennem den snævre port; for jeg siger jer: Mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. (Lukasevangeliet 13:23-24)

Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. (Filipperbrevet 2:12)

Vor frelser:

Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperstepræst, men det gjorde Gud, som sagde til ham:

“Du er min søn,
jeg har født dig i dag,”

ligesom han også et andet sted siger:

“Du er præst for evigt
på Melkisedeks vis”;

Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. (Hebræerbrevet 5:5-9)

Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.« (Apostlenes Gerninger 4:12)

Andre bibelvers om frelse:

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. (Første Korintherbrev 1:18)

Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore sjæle frelses. (Hebræerbrevet 10:39)

Og ikke alene det: også vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man kan se? (Romerbrevet 8:23-24)

Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. (Første Thessalonikerbrev 5:8)