Hvad er frelse?
Hvad er frelse?

Hvordan bliver jeg frelst?

Skrevet af: Tom Harris | Publiceret: 22. marts 2016

I bibelen står der om frelse. Men hvad er frelse, og hvordan bliver jeg frelst?

“For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse.” Andet Korintherbrev 7:10.

Bliv frelst ved omvendelse

Dette vers giver en meget klar forklaring på, hvordan vi bliver frelst. Det er omvendelse, som fører til frelse. Omvendelse betyder, at vende sig fra synd og denne verden til Gud. Dette vers viser også, at det er gudsfrygtig sorg, der leder til denne omvendelse. Paulus skriver i samme vers, at verdens sorg leder til død—det er en sorg over at ville have mere end hvad denne verden kan tilbyde. Men sorgen ifølge Guds vilje er at sørge over min egen synd og min mangel på det der tilhører Gud: godhed, kærlighed, omsorg, tålmodighed, osv.  

Den første frugt ved denne omvendelse, er at jeg modtager syndernes forladelse. Og når denne omvendelse kommer af gudsfrygtig sorg, så vil jeg tage et bevidst valg og stoppe med mine egne syndige vaner og begynde at søge de ting, der tilhører Gud. 

Bliv frelst ved at sejre over synden

“Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse.” Første Petersbrev 2:1-2.

Desværre er det ofte sådan, at når folk omvender sig, ændrer de mere deres socialliv, end de virkelig ændrer deres indstilling. Der er mangel på at hige efter ordets rene mælk og af det følger en mangel på gudsfrygt. Dette kommer af mangel på gudsfrygtig sorg. Deres nød og sorg handlede mere om jordiske forhold end følgerne af deres synd. Der var mangel på sand erkendelse af deres egen synd og en længsel efter at blive frelst fra det. Som et resultat er de meget glade for at høre om syndernes forladelse, men har ingen appetit efter sandhedens ord, der fører til et liv i sejr over synd. På grund af dette handler størstedelen af forkyndelsen i kristne forsamlinger om syndernes forladelse i stedet for sejr over synd.

Todelt frelse

Så vi ser, at frelsen er todelt. Første del er syndernes forladelse som jeg modtager ved min omvendelse. Så kommer processen, at blive sat fri fra synden så jeg lever et liv i sejr og vokser i Kristi dyder—åndens frugter vi kan læse om i Galaterbrevet 5:22-23. Men hvis jeg ikke har længsel eller interesse efter frelsens anden del, så er det et spørgsmål om jeg virkelig har oplevet den første del. Spørgsmålet bliver om jeg virkelig har omvendt mig fra mine synder, for eksempel de ovennævnte i Første Petersbrev 2:1-2.

Så kære læser, hvis du mærker, at Guds ånd påvirker dig og overbeviser dig om din synd (Johannesevangeliet 16:8), så tag det ikke overfladisk. Lad ånden virke en dyb overbevisning og nød over din synd. Det skaber en gudsfrygtig sorg, som leder til sand omvendelse. Så bliver du frelst, og modtager glæde og fred i en større grad end du nogensinde kunne forestille dig.