Kan en kristen miste sin frelse?

Kan en kristen miste sin frelse?

Skrevet af: Tom Harris | Publiceret: 4. januar 2016

Når en person omvender sig og bliver kristen, får han et nyt sind. Det gamle sind ville tjene sig selv og lysterne—det nye sind vil tjene Gud og gøre det, der behager ham. Det er her frelsen starter.

Det er dette Paulus taler om i Efeserbrevet 4:22-24: “at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed”. Det gamle menneske er det gamle sind, og det nye menneske er det nye sind.

Tilsvarende skriver Paulus i Romerbrevet 6:6 “Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham”. Det er meget vigtigt at vide dette. Frelse betyder, at vi ikke kun modtager tilgivelse for vore synder gennem Jesu død for os på korset, men vort gamle menneske blev også korsfæstet med ham. Det er dette, der gør det muligt for os at leve et nyt liv (vers 4).

Korset—kraften til frelse

Paulus skriver i Filipperbrevet 3:17-19: “Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange – jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd – der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske.” De var ikke korsets fjender så længe det handlede om at modtage syndernes forladelse, men de var fjender at det kors hvor det gamle menneske var korsfæstet med Kristus. De kan have været omvendt engang og modtaget et nyt sind, men desværre er de vendt tilbage til det gamle sind, og begyndt at elske denne verden igen.

I Andet Timotheusbrev 3:5 læser vi også om nogle, der i det ydre har gudsfrygt, men fornægter dens kraft. Kraften er på korset, der ligger Guds kraft til frelse (Romerbrevet 1:16). Det er korset, der beholder vort gamle menneske korsfæstet, så vi kan vokse og tiltage i det nye liv—Kristi dyder. Men en religiøs form dækker over det gamle menneske, der elsker denne verden og dens lyster, og som er en vederstyggelighed i Guds øjne. Det er falskheden, som Jesus stod så hårdt imod.

Miste frelsen—etableret i frelsen

Det er klart, at et menneske der vender tilbage til det gamle sind og elsker denne verden og dens lyster, mister sin frelse. Et sådant sind passer ikke ind i himmelens rige. De kan dog igen få del i frelsen, hvis de virkelig angrer og vender tilbage til Gud. Men så har de mistet en dyrebar tid, hvor de kunne have vokset i dyderne. Så lad os fortsætte i dette nye sind og blive godt etableret der. 
“Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen.” Kolossenserbrevet 2:6-7.