Omvendelse

Omvendelse

Skrevet af: Kari Sundmark | Publiceret: 1. januar 2010

Er du rastløs og synes du at livet er tomt? Har du urolige tanker og mange spørgsmål?

I Bibelen står der at mennesket er som en røg; synlig et øjeblik og så væk. Det at du ved livet på jorden er så kort, gør måske at du længes efter at få en mening med livet. Du vil gerne opleve at gud er en levende gud, og ønske at tro på ham. Dette ønske, som du har svært ved at sætte ord på, kan være det første skridt på vej mod omvendelse. 

En ny retning

Det næste skridt kræver handling! Den der omvender sig, vender sig fra noget og til noget andet. Indtil nu er du gået i én retning. Du ved måske at der er noget som ikke er helt godt i dit forhold til dine medmennesker. Du kan have sagt eller gjort noget der har ødelagt de andres tillid til dig. Måske har du været uretfærdig eller uærlig. Når du omvender dig, må du gå i den stik modsatte retning, af hvad du gjorde tidligere. Du må genoprette tilliden, og rydde alt det op, der har været i uorden i livet. Føles det svært at vende sig 180 grader? Det er ikke meningen at du skal klare det alene. Der er en der vil hjælpe dig! Jesus har givet os et løfte: Kom til mig, alle i som slider og har tungt at bære, og jeg vil give jer hvile. Hvis man nu drejer ordene lidt, og så forestiller sig at jesus siger: Vend om til mig, du som virkelig længes efter at kunne blive fuldstændig lykkelig!   

 

Den der omvender sig, vender sig fra noget og til noget andet.

Gud skaper lyst til omvendelse

Den længsel du har efter at lægge din kurs i livet om, har gud skabt. I Bibelen stiller man dette spørgsmål: Forstår du ikke at guds godhed driver dig til omvendelse? Apostelsen Peter talte en gang til jøderne. Han gjorde det klart for dem at de havde syndet da de korsfæstede Jesus. Da de hørte det, stak det dem i hjertet. Sådan kan det føles når du ved at du har gjort noget galt, og samvittigheden minder dig om det. Du bliver ked af det, og føler måske tilmed sorg. Det er guds godhed at du bliver bedrøvet! For hvis du oplever en sådan sorg kan du faktisk bare glæde dig. Den giver dig lyst til omvendelse, og bekræfter at gud er begyndt at arbejde med dig!

En radikal beslutning

At du erkender din synd, er en forudsætning for at blive fri for dine tunge byrder og komme til hvile. Ja, men hvad er synd, spørger du. Det at synde, er at gå imod sin samvittighed, og de gode livslove som gud har givet os, og som vi kan finde i Bibelen. Jesus understreger at budene som Gud gav Moses stadigvæk er gyldige, og til det tilføjer han: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Sådan et bud vil komme tæt ind på dit liv når du læser videre om hvad jesus siger: I har hørt det er sagt til forfædrene: 'Du må ikke slå ihjel.' Men jeg siger jer: Den som bliver vred på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som siger til sin bror: 'Din idiot!' skal være skyldig for Det høje råd. Jesus kaster lyset direkte ind i menneskets hjerte og sind.

Når du omvender dig, betyder det at du frivillig vil lade lyset fra Jesu ord og hans liv, skinne ind over dit eget liv.

Når du omvender dig, betyder det at du frivilligt vil lade lyset fra Jesu ord og hans liv, skinne ind over dit eget liv. Du må smide det tankesæt du indtil nu har haft, overbord. Det er ikke mere værd at gemme på! Det du siger og gør må få et nyt udgangspunkt. At omvende sig er uden tvivl en radikal beslutning. For med ord fra bibelen om, at iklæde sig det nye menneske, der er skabt i Guds billede til et liv i sand retfærd og hellighed. Det nye menneskes målestok er ikke hvad der tjener mig til det bedste, men hvad der er til gavn for min næste.

Hvilket mål har du i livet?

I Bibelen har Jesus mange forskellige navne. «Den gode hyrde» er et af dem. Hyrden sørger for gode græsgange, passer på sin flok og beskytter den mod fare. Når du omvender dig, og vælger at lade Jesus være din hyrde, vil du opleve at han har sand omsorg for dig. Han ved hvad du har brug for til næring og vejledning for at føre dig derhen han vil. 

For at starte det nye liv, er det ikke nok at du bare vender dig fra det gamle liv, men du må også tage et opgør med det. det opgør og hvad det kan føre til i dit liv, kan du læse mere om i artiklen "Syndernes forladelse"