FØLTE SIG UEGNET. Før han oplevede Helligåndens dåb, følte Sverre Riksfjord sig uegnet som missionær.
FØLTE SIG UEGNET. Før han oplevede Helligåndens dåb, følte Sverre Riksfjord sig uegnet som missionær.

Åndens dåb – en personlig erfaring

Skrevet af: I. M. Larsen | Publiceret: 19. juli 2012

– Åndens dåb er en handling eller oplevelse som man ikke glemmer, fortæller Sverre Riksfjord, varm i blikket. Han fik en helt speciel oplevelse af at blive døbt med Helligånden.

Det er en stegende varm dag i maj, jeg sætter mig i bilen og kører til Tønsberg for at interviewe Sverre Rikjsford. Jeg har aftalt at møde ham klokken 13, og rigtigt nok - der sidder han og venter. Et hjerteligt smil møder mig, idet han opdager mig.

Sverre Riksfjord er en mand med stor betydning for mange mennesker. Det er svært at sætte fingeren på lige præcis hvad det er, som gør denne mand så speciel - han er jo egentlig så almindelig - uden høj uddannelse eller erhverv, der gør ham specielt nævneværdig på menneskelig vis. Alligevel er Sverre rejst som evangelist til mange steder over hele verden igennem årene, og mange har mærket han evne til at være til oprigtig hjælp. Det er nok det liv han har levet, som giver ordnene en sådan åndelig autoritet.

Det tema jeg ønsker at vide noget mere om er «Åndens dåb», og så specielt hans oplevekse af den.
– Ja, Åndens dåb er en handling eller oplevelse som man ikke glemmer, fortæller han, varm i blikket.

Helligåndens dåb, på den anden side, er en afgørende hjælp i tjenesten for andre mennesker.

Før han begynder at fortælle tillægger han, at begrebet «Helligåndens dåb» let kan forveksles med det at modtage Helligånden. Han forklarer hvordan det at blive fyldt med Helligånden er helt nødvendigt for at få kraft til at sejre i sit eget liv. Helligåndens dåb, på den anden side, er en afgørende hjælp i tjenesten for andre mennesker. Sverre selv fik som 29-årig en stærk oplevelse af at blive døbt med Helligånden til tjeneste.
– Den oplevelse glemmer jeg aldrig, fortæller han.

– Men jeg oplevede også i begyndelsen af min kristenliv at blive født på ny og blive fyldt med Helligånden, tillægger han. Han fortæller om da han som 18-årig flyttede fra hjembyen Ålesund til Oslo. Ved forkyndelsen i Oslo blev Sverre født på ny.

– Det var helt specielt. Så kunne jeg sidde lang ud over natten og læse i bibelen. Guds Ånd gjorde skrifterne levende. Sverre fortæller om hvordan troens ånd kom ind i hans hjerte og gjorde ham til en helt ny person.
– Vantro og tvivl blev jaget væk, og i stedet blev jeg frimodig, stærk og glad.

I årene som fulgte var Sverre meget sammen med Kåre J. Smith og G. Gangsø i henholdsvis Sverige og Finland, hvor de rejste rundt og missionerede. Dette var venner som også havde fået Helligånden som motor i livet, og som var grebet af Jesus. Det var derfor en stor hjælp for Sverre at tilbringe tid med disse unge evangelister.

– Jeg havde ingenting at gøre på missionsmarken

Da Sverre var i 29-års alderen oplevede han imidlertidigt en kraftig nedtur i sit kristenliv. Han havde et stærkt ønske om at være til hjælp og velsignelse for de mennesker, de havde fået kontakt med i Finland. Men han oplevede, at han hverken havde tro eller kraft til at være til noget hjælp for dem.

– Jeg kan huske hvordan vantro og tvivl red mig som en mare i flere måneder.

– Det bragte mig i en meget stor nød, fortæller han alvorligt. Det er tydeligt, at minderne fra denne tid står tindrende klart for ham. 
– Jeg kan huske hvordan vantro og tvivl red mig som en mare i flere måneder. Jeg følte mig helt inkompetent til at være til velsignelse, fortsætter han. Jeg fortalte ikke dette til nogen, men bar det for mig selv. Jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne rejse hjem til Norge. Jeg havde ingenting at gøre på missionsmarken.

En anderledes hyttetur

Den samme sommer fik Sverre en oplevelse, som han aldrig glemmer. Lidt før sommerstævnet på Brunstad lejede Sverre og Gunnar en hytte i Hallingdal sammen med en flok nyfrelste finnere.
– Intentionen med turen var helt enkelt at have et ordentligt bønnemøde og at styrke hinanden i troen, fortæller Sverre.

Da de rejste afsted på denne tur, var Sverre meget langt nede.
– Jeg vidste ikke engang hvad jeg skulle bede om, fortæller han.

Men lige præcis der, da Sverre følte sig fuldstændig nedbrudt kom troen på, at det alligevel er muligt ved Helligåndens kraft.
– Så oplevede jeg at blive døbt med Helligånden til tjeneste. Jeg mærkede tydeligt at: «Nu kan du gennemføre, det du mærker, at Gud virker i dig». Jeg oplevede at al vantro og tvivl blev fjernet og erstattet med fuld tro på, at jeg kunne være til velsignelse. Sverre lyser op ved tanken på disse gode minder. 

– Og det er klart, at når man har kæmpen imod tvivl og vantro et stykke tid og får den fjernet, så bliver man som de drømmende, som der står om i Salmernes Bog. Så fyldes vor mund med latter og jubel (Salmernes Bog 126, 1-2). Det er en stor herlighed. Så det glemmer jeg aldrig. Det var en stærk oplevelse, fortsætter han. Det er tydeligt, at Sverre husker hver detalje af oplevelsen fra hytteturen i Hallingdal.

–Og det er klart, at når man har kæmpen imod tvivl og vantro et stykke tid og får den fjernet, så bliver man som de drømmende, som der står om i Salmernes Bog. Så fyldes vor mund med latter og jubel (Salmernes Bog 126, 1-2).

 

Fra den dag var Sverre en ny mand; fyldt med kraft og tro.
– Helligånden gjorde det let at tro. Jeg mærkede, at hvis jeg mødte mennesker der var fyldt af vantro, så havde den Ånd, der var i mig magt til at bekæmpe disse vantroens ånder. Jeg havde selv oplevet at blive frigjort fra vantro og tvivl - og havde oplevet hvordan det herger med et menneske, fortæller han engageret.
- Med den ånd har ingenting at stille op med i møde med Helligånden. Jeg mærkede, at jeg helt enkelt havde kraft til at hjælpe dem til at komme til tro.  

Og det er netop det, der har været en hovedsag ved Sverre Riksfjords tjeneste på igennem årene; at styrke mennesker i troen.

– Gud spørger ikke om du kan, men om du vil

Sverre Riksfjord fortæller, at der ikke er nogen som har større forudsætninger end andre for at komme ind i dette liv.

– Gud spørger ikke om du kan, men om du vil, siger han. Og som Jesus siger i Matthæusevangeliet 7, 11: Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham.

– Videre siger han, at hver den som beder skal få, osv. Så det er op til os at bede om at få Helligånden. Vor Fader i himmelen er nemlig mere end klar til at give os den. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? (Vers 9)

– Og når du har fået Helligånden, vil du opleve, at du i første omgang får rigeligt med kraft til at leve et liv med Gud i sejr over al bevidst synd, og siden en nåde og salvelse i den tjeneste Gud har tiltænkt dig, afslutter Sverre.

Det er en oplevelse at se og opleve den nu 67 år gamle mand snakke. Man skulle tro at den kraft han fik over sig i disse ungdomsår ville aftage med alderen, men faktumet er, at det er helt modsat. Den kraft som driver Sverre er virksom og stærk, og hjælper stadigvæk mange mennesker til tro. Der er ikke tvivl om, at han snakker udfra personlige erfaringer.

Samtalen er over, og vi skilles med et hjerteligt håndtryk. Han ved nok ikke hvilket uudsletteligt indtryk interviewet har gjort på «journalisten».