Hvad bibelen siger om Helligånden

Hvad bibelen siger om Helligånden

Publiceret: 15. september 2011

Om Brunstad Christian Church

 
  • Vi tror på, at vores kald som disciple efter at have modtaget syndernes forladelse, er at efterfølge Kristus ved at sejre over synden og blive hellig, sådan som Han er hellig.
  • Ved at fornægte os selv med Helligåndens hjælp, går vi ind i en helliggørelsesproces.
  • Bibelen er grundlag og guideline for vores tro og lære.
  • Vi har menigheder og udfører missionsarbejde i mere end 65 lande.
  • Denne hjemmeside er specielt for dig, som er interreseret i at leve dette kristenliv.

Lær mere om Brunstad Christian Church på  

Hvad siger bibelen om Helligånden? Her er nogle bibelvers, som kan besvare dine spørgsmål vedrørende Helligånden.

Hvem er Helligånden?

Lær mere om Helligånden

Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid— (Johannesevangeliet 14:16)

Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. (Johannesevangeliet 14:26)

Da Helligånden kom (Pinsedag)

Anbefalet:

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. (Apostlenes Gerninger 2:1-4)

Hvem modtager Helligånden?

Anbefalet:

Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham.” (Apostlenes Gerninger 5:32)

På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: »Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.‹ «Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For Ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. (Johannesevangeliet 7:37-39)

Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!« (Lukasevangeliet 11:13)

Helligåndens arbejde

Anbefalet: Hvilken funktion har Helligånden?

Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. (Johannesevangeliet 14:26)

Og når han (Helligånden) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt. (Johannesevangeliet 16:8-11)

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. (Johannesevangeliet 16:13-15)

Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. (Romerbrevet 5:5)

Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. (Romerbrevet 8:16)

Og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. (Romerbrevet 8:27)

Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn – skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer. (Første Johannesbrev 2:27)

Helligåndens frugter

Anbefalet:

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! (Galaterbrevet 5:22-23)

Helligåndens gaver

Om Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden. (Første Korintherbrev 12:1-3)

Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. (Første Korintherbrev 12:7-11)

Født med Helligånden

Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. (Johannesevangeliet 3:5-7)

Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.« (Johannesevangeliet 3:8)

Fyldt af Helligånden

Anbefalet:

Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. (Apostlenes Gerninger 2:4)

Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. (Apostlenes Gerninger 4:31)

Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: »Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.« Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og fór alle som én løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad: »Herre Jesus, tag imod min ånd!« Han faldt på knæ og råbte med høj røst: »Herre, tilregn dem ikke denne synd!« Og da han havde sagt dette, sov han hen. (Apostlenes Gerninger 7:55-60)

De som har modtaget Ånden

Anbefalet: Hvordan volder jeg Helligånden sorg?

Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.« (Apostlenes Gerninger 1:8)

Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn – skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer. (Første Johannesbrev 2:27)

Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. (Apostlenes Gerninger 20:28)

Leve ifølge Ånden

Anbefalet: Hvad det betyder at vandre i Ånden

De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred.( Romerbrevet 8:5-6)

For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. (Romerbrevet 8:7-8)

Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. (Romerbrevet 8:13-14)

For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. (Galaterbrevet 5:17)

Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden. (Galaterbrevet 5:25-26)

 

Lær mere om Helligånden, eller  der vandrer med Ånden.