Hvordan får vi Den Hellige Ånd?

Hvordan får vi Den Hellige Ånd?

Skrevet af: Arild Tombre | Publiceret: 12. februar 2013

Hvordan kan vi få Den Hellige Ånd? Dette burde være det største spørgsmål for alle dem som ønsker at leve et lykkeligt liv. Et liv der behager Gud, et rent sejrende liv.

Apostlen Paulus spørger Galaterne om Den Hellige Ånd: “Var det i kraft af lovgerninger, I modtog Ånden, eller ved i tro at høre?” Gal. 3:2. Han vidste godt, at de ville svare at de havde modtaget Helligånden “ved i tro at høre.”

Modtag Den Hellige Ånd ved “at drikke” af troens ord 

Lev i Ånden, tro på Ånden, bed i Ånden, kæmp mod synden i Ånden, og vær på alle måder lydig mod Ånden. Så har du Ånden.

Ordet og Ånden kan ikke skilles ad. Dette minder os om hvad Paulus skriver i Romerne 10, nemlig at Kristus er os nær når Ordet er os nært, i vor mund og i vort hjerte. Og også det han skriver om at Guds ord virker kraftigt i dem som tror.

Endvidere skriver apostlen at, “Alle har vi inddrukket samme Ånd.” (1 Kor. 12:13) Drik! Det var en enkel måde at udtrykke det på, så vi let kan forstå det: drik. Det er lige præcis det vi gør når vi hører troens forkyndelse. Men vi skal også gøre det bevidst, “drikke”.  

Lad os se et eksempel på hvordan man kan modtage Den Hellige Ånd ved at “drikke” af troens Ord. To unge venner sidder sammen på et møde, hvor troens Ord bliver forkyndt. En af dem sidder og tænker på hvordan han kan underholde sig selv efter mødet. Den anden sidder med helt åbne ører, både hans udvendige ører, men også hjertets ører. Det er tydeligt at den første ikke drikker af Ånden der er i troens Ord. Den anden er rørt over det hun eller han hører, og er fyldt med troens Ånd, som er Guds Hellige Ånd. 

Modtag Den Hellige Ånd ved lydighed mod troen

Mange mennesker forventer et jag af følelser når de tænker på at blive fyldt med Ånden. Men Gud giver Den Hellige Ånd til dem som lyder ham, står der i skriften (Apostlenes Gerninger 5:32). Det gælder derfor primært om at være lydig, lydig mod troen. Johan Oscar Smith [grundlæggeren af Brunstad Christian Church, red. anm] skriver i et brev til en, som har svært ved at forstå emnet om Ånden: “Lev i Ånden, tro på Ånden, bed i Ånden, kæmp mod synden i Ånden, og vær på alle måder lydig mod Ånden. Så har du Ånden.” Det var et klart budskab om hvordan vi kan modtage Den Hellige Ånd! Lev, tro, bed, kæmp og vær lydig: Og lad os drikke af Ånden og fylde os selv med denne Ånd, når troen bliver forkyndt.