Vi behøver ikke volde Helligånden sorg!
Vi behøver ikke volde Helligånden sorg!

Hvordan volder jeg Helligånden sorg?

Skrevet af: Helen Simons | Publiceret: 10. maj 2016

Når jeg indser, at jeg ikke kan leve et liv i sejr uden hjælp fra Helligånden, bliver det meget vigtigt for mig hvordan jeg reagerer, når Helligånden taler til mig. Først og fremmest skal jeg høre på hans stemme!

Vi lever i et tempofyldt samfund, og de fleste af os har en tempofuld livsstil med hurtig transport, hurtig kommunikation, hurtig adgang til information, osv. Hvis jeg midt i alt dette ikke bevidst “tænker på åndelige ting,” er jeg ikke i stand til at høre hans stille stemme i dybet af mit hjerte. Jeg volder Helligånden sorg når jeg ikke hører, for han har så meget at fortælle mig som vil give mig glæde og lykke og lede mig til et liv med frihed fra synd og mig selv.

Ulydighed volder Helligånden sorg

Jesus kaldte Helligånden “hjælperen” og sagde også: “Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden.” Johannesevangeliet 16:13. Alle kristne er kaldt til at gå i Jesu fodspor, han som ikke gjorde synd. Jeg skal ledes skridt for skridt, for jeg kan ikke finde vejen selv. 

Gud giver sin Helligånd til dem, som er lydige mod ham

Ånden vil aldrig tvinge mig—han vil lede mig til et sejrende liv, det lykkeligste og mest fuldkomne liv et menneske kan leve. Helligånden vil altid lede mig på ydmyghedens vej, for han ved, at det er den eneste adgang til et liv i sejr. Jeg volder Helligånden sorg ved ikke at lade mig blive ledet, ved at vælge min egen vej i stedet.

Gud giver sin Helligånd til dem, som er lydige mod ham. I bibelen står der klart, at Helligånden og kødet—vor menneskelige natur—strider mod hinanden. Så jeg kan ikke leve efter mine naturlige tilbøjeligheder og samtidig være lydig mod Ånden. Derfor læser vi i Efeserbrevet 4:30-31, “Vold ikke Guds hellige ånd sorg ... Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab.” Jeg volder Helligånden sorg, hvis jeg ikke er lydig mod ham.

Få sejr over synden ved Helligånden

Den gode nyhed er, at Helligånden også giver mig kraft til at være lydig og kraft til at sejre over de tendenser, jeg har efter min natur! Når Gud ser min trang til at være lydig mod ham, sender han Helligånden til at hjælpe mig helt uden videre. Jesus fortalte sine disciple, at de ville få kraft, når Helligånden kom over dem. Ligesom en tørstig person i ørkenen drikker inderligt af en kilde med friskt vand, skal jeg drikke inderligt af Helligånden—blive fyldt med hans ånd—hvis jeg vil leve et rigt kristenliv.

Når Gud ser min trang til at være lydig mod ham, sender han Helligånden til at hjælpe mig helt uden videre

Guds ånd er i hans ord. Når jeg drikker inderligt af denne kilde og troens ånd der er i ordet, har jeg kraft til at sejre over synden og gøre Guds vilje i stedet for min egen. Jeg volder Helligånden sorg ved at gå rundt i en ørken af mine egne tanker og måder, for travl eller for doven til at drikke af troens kilde og kraften i Guds ord.

Men vi behøver ikke volde Helligånden sorg! Han ved, at vi er svage, og at vi ikke engang ved hvordan vi skal bede rigtigt, men han er der for at hjælpe os i rette tid. Han beder også for os, så vi kan finde Guds vilje og udføre den. Romerbrevet 8:26-27. Så kommer vi virkelig til at mærke Helligåndens behag og hans kraft.