Jesu Kristi liv

Jesu Kristi liv er grundlaget for kristendom. Det er velkendt, at vore synder kan tilgives gennem Jesu død. Men ved du hvad livet han levede betyder for os kristne, hvis vi følger ham dagligt i vore personlige liv?  

“Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig,” sagde Jesus i Johannesevangeliet 14:6.

Så hvad er Jesu Kristi liv? Eller vi kan spørge “Hvem er Jesus Kristus?” Han kaldte sig selv Menneskesønnen, fordi han blev født med den samme menneskenatur som vi har. Han er vor store Frelser og Forsoner, der frelste os med meget mere end syndernes forladelse. Som vor forløber, åbnede han en vej tilbage til Gud ved at leve i sejr over synden, der bor i vor natur.

“Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig.” Lukasevangeliet 9:23.

Ved at følge Jesus lever vi “et nyt liv” – Jesus Kristi liv. Jesu Kristi liv bliver vort liv og bliver allerede synligt i vore liv her på jorden.

Herunder findes flere taler, personlige vidnespyrd, artikler og videoer om dette emne.