Ved du hvem Jesus er?

Ved du hvem Jesus er?

Skrevet af: Jaap G. Littooij | Sted: Almelo, Holland | Publiceret: 23. maj 2016

Jesus spurgte sine disciple: Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?  (Matt. 16,13) Det viste sig, at folk ikke vidste, hvem han var. Sådan er det stort set stadig.

Jesus spurgte sine disciple: Men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede: Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham: Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt. 16,16-17)

En mand af kød og blod

Jesus stod der som en almindelig mand af kød og blod af Davids slægt. (Rom. 1,3) En ubetydelig og mindre attraktiv mand. (Es. 53,2) Ikke engang disciplene vidste, hvem han var. De havde endnu ikke opdaget, at Jesus indvendigt allerede havde båret sit kors dagligt i tredive år og dermed overvundet al synd, som han blev fristet til (Hebr. 4,15 og Åb. 3,21).

Gud kunne ubegrænset åbenbare sig i Jesus i den tid. Længe før korsfæstelsen på Golgata blev et faktum, var der en anden skjult død, som virkede i Jesu legeme (Luk. 9,23), sådan at det levende Guds ord var blevet kød og boede blandt dem. (Joh. 1,14) «Gud med os» var bogstavelig talt blevet sandt.

Mens det forblev skjult for de andre, fik Peter en åbenbaring fra himmelen; han så, at denne mand var den levende Guds Søn, Kristus, den lovede Messias. Jesus kaldte Peter salig. Alle som får Jesus åbenbaret, bliver usigeligt lykkelige.

Åbenbaring om Jesus

Peter var ulærd. Han tilhørte ikke de skriftlærde. Det gjorde apostlen Paulus derimod i udgangspunktet. Men Paulus sagde også senere, at han modtog Gudsevangeliet, fordi Gud udså ham og så, at han ikke rådførte sig med kød og blod. (Gal. 1,16) Det spiller ingen rolle, om vi er højtuddannede. Uden åbenbaring fra vor himmelske Far forbliver Jesus ukendt for os, selvom vi er opdraget som kristne, som ved, at Jesus blev korsfæstet på Golgata.

Men hvorfor får alle ikke åbenbaringen om Jesus, og findes der så mange forskellige og forkerte meninger om ham? Hvem modtager en åbenbaring fra Gud i himmelen? En af Jesu disciple spurgte engang: Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham: Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. (Joh. 14,22-23)

Jesus åbenbarer sig ikke for verden, selvom man kaldes religiøs og synger om Jesus. De, som er villige til at udføre Jesu bud af kærlighed til Jesus, elsker Jesus inderligt, og de tilhører ikke verden. Det er: Tro som Skriften siger. Da kan vi flygte fra verden og denne verdens fyrsters magt, og da kan vi gå ind i en udvikling, hvor vi når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds Søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. (Ef. 4,13).