Fællesskab

Fællesskab

Publiceret: 26. maj 2011

Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans Sønns blod renser os for al synd. Første Johannesbrev 1, 7. I hæftet «Fællesskab» beskriver Sigurd Bratlie hvordan udvikling i kristenlivet og øgende fællesskab med ligesindede er to sider af samme sag. På en enkel og klar måde forklarer han grundlaget for fællesskab og vigtigheden af at tjene Gud i det skjulte.

Sigurd Bratlie blev født 27. juli 1905, og allerede som lille dreng deltog han på missionsmøder, hvor han kunne bede og vidne om sin tro. Som voksen rejste han til alle verdenshjørner for at bringe evangeliet om sejr over synd til gudfrygtige mennesker i søgen efter sandheden. Bratlie var hverken højtuddannet eller en typisk intellektuel mand, men han styrkede og hjalp mange mennesker gennem sine opmuntrende og opbyggelige artikler og bøger. Hæftet «Fællesskab» er et eksempel på dette.

Vækst gennem fællesskab

Hvis vi ikke overalt plejer fællesskabet, bliver vi fattige

Som kristne er vi kaldt til at få del i Guds natur, hans liv, forklarer Bratlie i teksten. Dette er en udvikling, en vækst, som medfører fællesskab med ligesindede. Han forklarer hvor afgørende det er for kristne at søge fællesskab og ikke blive optaget med dagligdagse gøremål. Hvis vi ikke overalt plejer fællesskabet, bliver vi fattige, skriver Bratlie.

Grundlaget for fællesskab

Efter omvendelsen fra bevidste synder ligger udviklingen i kristenlivet i det skjulte, som mennesker omkring os ikke kan se. Denne udvikling er grundlaget for fællesskab, står der i Første Johannesbrev 1, 7.

Fællesskab som Kristi legeme

Bratlie forklarer hvordan ordet «legeme» er den bedste beskrivelse af fællesskab. Som kristne er det meningen, at vi skal fungere som lemmer på Kristi legeme, og dette legemes opgave er at udføre den gerning, som Jesus havde på jorden, da han var hernede.

Læs hele hæftet «Fællesskab» af Sigurd Bratlie her: (norsk)