At vandre i lyset

Fremført af: Mats Jacobsen | Melodi: Eugen B. Sørensen | Tekst: Eugen B. Sørensen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

1.

At vandre i lyset gi'r glæde og fred,
der vokser Guds plantning, der spirer hans sæd.
I lyset vi lærer at elske hver bror,
og samfund vi har da med alle, som tror.

Kor:

O herlige lys fra det høje!
Velsignede lys fra vor Gud!
I lyset der åbnes vort øje
for alle Guds love og bud.

 

2.

I lyset der stadig fornyelse sker,
dog aldrig kan selvros og pral trives der.
Og slet ikke avind imod nogen bror,
men omsorg og kærlighed, ydmyghed stor.

3.

I lyset der blottes al dårskab som vi,
enhver af os både kan gøre og si'.
Men når vi erkendte det, da fik vi se,
at visdom ved tro kom i dårskabens sted.

 

4.

I lyset der trives oprigtige vel,
og altid de hader alt ondt hos sig selv.
De renses og lutres i lysflommens hav,
og priser sin skaber som lyset dem gav.