Da korset jeg tog

Fremført af: Ruben Holm Andersen | Tekst: Olga Olsen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

Herrens Veje nr. 5
© Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

 1. Da korset jeg tog for at følge dit fjed,
du sænked’ i hjertet din salige fred.
Og skjult under sten, under tridsler og krat,
på vejen jeg finder så mangen en skat.

Kor:
Følge dig her, hvor vejen end bær’.
O Jesus, jeg ønsker at følge dig her.

2. Lær du mig at vandre tålmodig og glad,
i troskab at følge dig, Herre, hver dag.
Sagtmodige står for dit åsyn, o Gud,
af sorger og snarer du løser dem ud.
 

 3. At søge din ære, det lære du mig.
Det hørsomme hjerte du nægte mig ej.
Din frygt mig bevare fra tid og til tid,
din lov i mit hjerte nu stedse udvid.

4. At hvile i tillid, og sejre ved tro,
at kende din vilje min Fader så god -
ydmygeligt vandrende efter dit bud,
o, lær mig at tækkes dig, Konge og Gud.