Du som har troen i hjertet smagt

Fremført af: Hilde Smith og Verena Dalen | Melodi: Anna Kjærnet | Tekst: Laurentze Mørch

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

Herrens Veje nr. 287
© Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

1. Du som har troen i hjertet smagt,
levende, sejrende tro,
løft dine hænder - mod himlen tragt!
Und dig ej rast eller ro.
Løft dine hænder, så folket ser
den levende Gud, ham som du tilbe'r.
Løft dine hænder, og und're sker.
Løft dine hænder i tro!

2. Du som har troen i hjertet smagt;
troen på Almagtens Gud,
har du hans evige råd og pagt?
Syng det frimodigt da ud!
Skabningen sukker i længselsve
gudsbarnets herligheds frihed se.
Rejs dig i tro, og forløsning sker.
Løft dine hænder i dag!

3. Du som har troen i hjertet smagt,
hør det igen og brug flid!
Tiden er herefter såre kort,
snart du ej får mere tid.
O, at du sjælene hjælpe kan!
Alt står og falder med troens mand.
Nøden må tænde din sjæl i brand!
Løft dine hænder i tro!

4. Du som har troen i hjertet smagt,
Løft dem mod himlen i dag!
Herlige løfte i vantros nat:
Verden besejres ved tro.
Løft dem til frelse på hvert et sted!
Ve dig, om du la'r dem synke ned.
Løft dine hænder, og vej bered!
Himlen skal svare med ild!