Her kommer, Jesus, dine små

Fremført af: Pia Veronica Jakobsen | Melodi: Johann Abraham Peter Schultz | Tekst: Hans Adolf Brorson

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

1. Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Bethlehem at gå;
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen ind til dig.

2. Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod;
o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

3. Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død!

4. Men Jesus, ak, hvor går det til,
at dog så få betænke vil
den inderlige kærlighed,
der drog dig til vor jammer ned?
 

5.  Så drag os ganske til dig hen,
o Jesus, du vor sjæleven,
at hver af os så inderlig
i troen må omfavne dig!

6. Lad verden ej med al sig magt
os rokke fra vor dåbes pagt;
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

7. Så skal det ske, at vi engang
blandt alle helgens frydesang
i Himlens søde Paradis
skal prise dig på englevis.

8. Her står vi nu i flok og rad
om dig, vor skønne hjerteblad!
Ak, hjælp, at vi og alle må
i Himlen for din trone stå!