Jeg fryder mig i frelsen2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 1. Jeg fryder mig i frelsen, jeg fryder mig i Gud! For han tilgav al min synd og gav mig sine bud.
I mit hjerte har jeg fred, og håbet, som mig bær´, det er, at snart skal jeg se Jesus, som han er.

Snart skal han komme. Han komme skal i sky. Og da bryder frem for Jesu brud en morgen ny.
Tænk, hvilken glæde det da er for alle dem, som da kan flytte til det ny Jerusalem!

2. Se, Herren er min hyrde. Mig fattes intet, nej. Alt som til min frelse tjener, skænker han jo mig.
Aldrig mere frygter jeg for dødens mørke dal, for ud fra den han sine kære  føre skal.

 3. Ja, Herren er en fæstning, en borg for dem, som tror. Og som hjælper udi trængsel fundet såre stor.
Selv når bølger bruser, og når fjelde rokkes her, så er jeg tryg, fordi han også da er nær.

4. Jeg glæder mig i Herren. Han fylder mig med sang. Han gør også tåredalen til en kildevang.
Midt i sorg og smerte er det hjertets store trøst, at snart så lyde skal basunens klare røst.

Da skal han komme, da kommer han i sky. Og da bryder frem for Jesu brud en morgen ny.
Tænk, hvilken glæde det da er for alle dem, som da kan flytte til det ny Jerusalem!