Kun ved tro

Fremført af: Catherine Kennedy & Sarah Kennedy Berge | Melodi: Charles H. Marsh | Tekst: Laurentze Mørch

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

Herrens veje nr. 274
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1. Troen alene gør ende på striden.
Tro er den eneste udvej til fred.
Troen er alt vi behøver, og siden
åbnes os kilden til al salighed.
Lænkerne falder, løfterne alle
herligt opfyldes: «Dig ske som du tror.»
Tvivlen forkvakler, tro gør mirakler!
Alting omskiftes. O, herlige dag!

2. Tro er den gnist som alt mørke forjager,
sjælen med undren beskuer sin Gud.
Prøvelsens dage bli'r liflige dage,
blot vi i tålmod og tro holder ud.
Ej «om» og «ja, men» - kun «ja og amen».
Muligt er alt for de sjæle som tror.
Vantro nedtynger. Troen lovsynger
midt i al trængsel. O, herlige dag!

3. Troen er himmelens kærlighedsgave,
brudgommens svar til sin ventende brud.
Ørk'nen da spirer som himmelens have,
så hvert et bjerg må i fryd bryde ud.
Troen forvandler, alting forandrer,
vender vort liv op og ned med et slag.
Helvede bæver. Vi triumferer!
Roller ombyttes! O, herlige dag!

4. Troen alene os fører til hvile,
just som det afvænte barn går til ro.
Herlige lov udi himlenes rige:
Troen gi'r hvile og hvilen gi'r tro.
Mørket opklares, bønner besvares.
Salighed nydes i fuldeste drag.
Satan blir bundet. Sejren er vundet!
Dag er oprundet! Forløsningens dag!