Lydighed er mer' end offer

Fremført af: Atle Johnsen | Melodi: Amerikansk melodi | Tekst: Hilda Broks

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

Herrens veje nr. 96
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1. Lydighed er mer' end offer,
hørsomhed er ligeså.
Derfor gælder først at høre,
så Guds budords veje gå.
Ej enhver som siger «Herre»
i Guds rige kommer ind;
men hver den sit kors vil bære,
går ved død til hvilen ind.

2. End i dag der findes flere
der som Demas her fik kær
denne verdens glans og ære,
har forladt Guds vidnehær.
Mange og for ussel vinding
har forladt den lige vej.
Og som Bileam mod Guds vilje
tvang sig frem, hvor Gud var ej.

3. Kristi åg er værd at bære,
og hans byrde er ej tung.
Den sig selv og ham vil lære
kende, elske retteligt,
han kan og som lys i mørke
lyse for den faldne jord,
ja, som vandstrømme i tørke
bringe liv ved Kristi ord.