Om dine veje

Fremført af: Jennifer Bertelsen | Melodi: Ukendt | Tekst: Olga Olsen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

Herrens Veje nr. 1
© Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

 1. Om dine veje jeg synge vil;
for Herre, din ære er stor!
Kommer I fattige, lyt nu til -
han ser til de ringe på jord.
Fortrykte finder en borg i nød,
i sønderknust ånd han bor.
Hungrige giver han livsens brød,
for trætte er hvile og ro.

  2. Syng nu for Herren, min sjæl, med fryd, og pris ham min tunge hver stund.
Retvises telte har jubellyd,
han æres af ydmyge kun.
Og selv han vejen til livet er,
en dåre ej farer vild.
Himlenes rige er kommet nær,
og bydes umyndige til.