Så velsign, da min ven!

Fremført af: Marte G. Hansson | Melodi: John R. Sweney | Tekst: Elias Aslaksen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 1. Så velsign, da min ven! Ja, velsign om igen!
Lad velsignelser strømme fra dig! Slå nu krukken itu, lad det ej volde gru!
Lad da flyde din nardust just nu.

Der er salvelse nok,
sæt ej på noget låg!
Økonomisk ej længere vær!
Et uendeligt dyb, nok til alle Guds kryb.
Ikke spar! Der er nok til enhver.

 2. Dette gør jo så vel, og du fik den jo selv
for at salve. Du da får din løn.
Denne salve ej spar! Som din himmelske far,
der er spared´ sin enbårne søn.

3. For den gerrige har selve djævlen til far.
Strø velsignelse, det er dit kald.
Dine brødre ej dom! Men lad udgå en strøm
af velsignelser, helt uden tal!