Vejen til himmelen

Fremført af: Laura Sanchez | Melodi: Pauli Sander | Tekst: Andreas Nilsen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 

Herrens Veje nr. 394
© Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

1. The way to heaven is
Narrow, with thorns entwined;
But all who choose this way, happiness find.
Strait is the gate, we know;
Through it we each must go.
Battles just stir our faith onward to go.

2. Downward the way doth wind—
I'm lifted, heart and mind;
All is corruptible on earth, I find.
My spirit glad can be,
For from the flesh it's free.
In all that comes my way, glory I see.

3. I've vict'ry on the cross;
It frees from flesh and dross.
To my eternal home, patient, I run.
Suff'rings that I must bear
Add to my glory there.
Nailed to the cross by faith—vict'ry is won.

4. Lord, I give thanks to Thee;
Thou knowest best for me.
Wherever Thou dost lead, I'll follow Thee.
Chast'ning and trials long,
Which from the Father come,
Bind Jesus close to me by love's true bond

1. Vejen til himmelen
smal er og tornet, men
liflig for alle, som vandrer på den.
Porten er trang også,
frem dog vi alle må.
Modstand kun ægger til fremad at gå.

2. Stundom det nedad går,
opad min hu da står.
Alt her på jorden forgængeligt er.
Ånden den har det godt,
frihed fra kødet få't,
herlighed skuer i stort og i småt.

3. Korset er sejrsplads,
fri'r mig fra kødets mas,
mens jeg nu løber mod himmelens hjem.
Der, hvor jeg nyde må,
her dog jeg lide må,
naglet til korset, i troen at stå.

4. Jesus, jeg takker dig,
du kender bedst min vej.
Hvorhen du fører, så følger jeg dig.
Trængsel og tugt og dom,
alt fra min Herre kom,
binder til Jesus med kjærligheds bånd.