10 indsigtsfulde citater af Sigurd Bratlie

10 indsigtsfulde citater af Sigurd Bratlie

Skrevet af: Redaktionen, brunstad.org | Publiceret: 21. april 2016

Sigurd Bratlie var en sand Herrens tjener. Han havde oprigtig kærlighed til mennesker og viede hele sit liv for at leve retfærdigt foran Guds åsyn.

Selvom han på mange måder var en beskeden mand, var der ingenting der kunne stoppe Bratlie fra at sprede evangeliet om sejr over synd, ikke engang da han engang måtte tilbringe fem måneder i fangenskab i Bagdad i Irak.

Bratlie havde en længsel efter at føre folk til sandt discipelskab, og han rejste over hele verden og oplærte mennesker i retfærdighedens veje. De ord han forkyndte, samt hans skrifter, var enkle og tydelige og har hjulpet mange mennesker til at komme til et dybere liv med Kristus. Læs mere om Sigurd Bratlie her.

Nedenfor er ti vigtige og indsigtsfulde citater fra denne gudfrygtige mand

Troen gør dig virksom

«Troen sætter dig ikke på en stol med hænderne i skødet, og så skal du indbilde dig, at du er og har alt det skrifterne taler om, men troen gør dig virksom.»

Evigt liv

«Det at gøre Guds vilje her i denne syndige verden, er det største af alt. De som gør det, får del i guddommelig natur. De har det evige liv blivende i sig.»

Stole på Gud

«Hvis vi vil have hvile i vore forhold, skal vi regne med Gud og ikke stole på vore egne sanser eller på vor egen kraft. Så oplever vi under efter under i vore liv.»

Jesu fodspor

«Dette er Jesu fodspor: Ikke min vilje, men din! Den vej fører til livet, det er helt sikkert. Det lykkedes for Jesus, og da han opstod, fik vi alle håb.»  

Guds ord

«Guds ord er det evige liv. Det må gribes og leves. Dagens og livets omskiftelser er mange. Guds ord giver anvisning og lys over hvorledes man skal tage alt.» 

Hav det usynlige for øje

«I trængslerne er der stor mulighed for at tiltage i dyderne, men hvis det skal ske, skal vi have det usynlige for øje. Hvis vi er blinde for det usynlige, så ser vi kun det nærværende – det forgængelige. Så er vi nærsynede.»

Kristi kærlighed

«Hvis kærligheden bliver kold, falder vi ud af frelsen. I Kristi kærlighed kan ingen eller intet vildlede os.»

Troen på Guds ord

«Menneskeord kan vi diskutere og gøre os mange tanker om, men ikke om Guds ord. Det skal vi tage imod i tro.»

Brug mulighederne

«‘Hver dag’ er det nødvendigt med denne kamp – denne gode strid. Hver dag kommer der større eller mindre prøver i vore liv, og de åbenbarer det indhold, vi har. Enten er det selvlivet – ‘jeget’ – der kommer til syne, eller det er Jesu liv – dyderne – der kommer til syne. Sådanne situationer kan være meget korte. Og så passer det at sige: ‘Grib det evige liv!’ (Første Timotheusbrev 6,12) Hvis vi ikke er interesseret i at vokse i Kristi dyder – og at få mere himmelsk liv, går muligheden fra os.»

Forpligte sig til lydighed

«Har du forpligtet dig til at lyde al Guds vilje, så forpligter han sig til at iklæde dig kraft fra det høje, at give dig alt hvad du behøver til liv og gudsfrygt, at skrive sine love i dit hjerte og sind og velsigne dig med al åndelig velsignelse, og det du har brug for til legemets ophold, får du i tilgift. Hvad vil du så mere?»

Citater er hentet fra artikler først publiceret i BCCs menighedsblad «Skjulte Skatte», samt bogen «Bruden og skøgen og de sidste tider» og hæftet «Den nye pagt og lovløshedens hemmelighed».

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag, Norway | brunstad.org