10 kraftfulde citater fra Aksel J. Smith

10 kraftfulde citater fra Aksel J. Smith

Skrevet af: Redaktionen, brunstad.org | Publiceret: 4. marts 2016

Aksel J. Smith var en gudfrygtig mand som udstrålte Kristi dyder. Hans liv var dedikeret til at lede mennesker til Kristus, i godhed og kærlighed.

Smith levede et liv i fuldstændig troskab mod evangeliet om sejr over synd og stod i en dyb og uafbrudt indre udvikling hele sit liv. Han havde en dyb omsorg for mennesker og ønskede, at alle skulle finde den vej, som fører til glæde og fred. Læs mere om Aksel J. Smith her.

Disse citater fra Aksel J. Smith giver indsigt i åndens love, Kristi dyder og de løfter der tilhører den gudfrygtige.
 

Vort daglige valg

Det er i dag, jeg vælger mellem livet og det gode og døden og det onde, ved at jeg tager imod eller forkaster livets ånds love, som skrives ind i mit hjerte. 

Bekymring

Alt hvad vi siger og gør i bekymring og uro, er bortkastet, kostbar livstid. Alt hvad vi siger og gør i troens ånd, bevirker en overvættes rigdom i tid og evighed.  

En åndelig israelit

En ægtefødt åndelig israelit er født ved sandheds ord til frihed og sejr. De bærer forjættelsen med sig, hvor de går og står, og kommer altid med en fylde af Kristi velsignelse.

Mildhed gør mand stor

Det er lettest at være hård, tage igen og gengælde, men med mildhed bliver man i sandhed stor (Anden Samuelsbog 22,35-36. Norsk oversættelse). 

Prøve sine gerninger

Det ligger nær til at prøve de andres gerninger, men alt sådant er negativt for evigheden. Vi har mere end nok med at prøve vore egne gerninger, og finde ud af hvordan alt kan blive mere fuldkomment til Kristi ære. 

Kærlighed

Ved lydighed mod Kristi bud kommer vi ind i den fuldkomne kærlighed, som gør det muligt at elske hinanden, ligesom Kristus har elsket os. Det er vel det største, vi kan nå frem til ved Kristi kærlighed (Johannesevangeliet 13,34).

Guds løfter

Alle Guds løfter er sande og skal opfyldes i os, så sandt vi opfylder betingelserne. Hvis det er sandt, at vi sejrer, så er det også sandt, at vi skal arve alle ting, og vi skal sidde på troner sammen med ham (Johannes' Åbenbaring 21,7 og 3,21). 

Mildhed 

Mildhed er en af åndens fine frugter. Hvis vi skal forkynde mildhedens herlighed, så skal der være foregået en knusning af alt det hårde i vort eget liv. Den er fast forenet med visdommen ovenfra, som er ren, fredsommelig, rimelig, eftergivende, fuld af barmhjertighed og gode frugter (Jakobsbrevet 3,17). 

Følge Kristus

Har vi i vort hjerte hørt den gode hyrdes røst: «Følg mig!» Ja, så er det så stor en udvælgelse, at alt her i livet må vige for denne røst. Hvis vi har noget ved siden af, så er vi ikke skikket for himlenes rige. 

Troens ånd

[Troens ånd] er en begejstret ånd fuld af fred og glæde. Den stoler fuldt og fast på underets Gud og hans ord og fryder sig, i fuldkommen hvile. Den har kastet håbets anker ind i selve himmelen og ikke i noget på jorden. Derfor kan den ikke blive skuffet eller modløs. Den holder sin ejermand oppe på høj og hellig grund. Den ser herligheden bagom sygdom, lidelser og trængsler og taler troens ord til sig selv og andre. 

 

Citaterne er hentet fra følgende artikler i BCCs menighedsblad «Skjulte Skatte»: «Dette er dagen», «Bekymring», «Åndelige israelitter», «Mildhed», «Ransag jer selv», «Overgivet dem budene», «Den sandhed som er i os», «Hvad kommer det dig ved? Følg du mig!» og «Troens Ånd».

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org