14 vers der beviser, at Gud vil, at vi skal have sejr over synd

14 vers der beviser, at Gud vil, at vi skal have sejr over synd

Skrevet af: None | Publiceret: 7. januar 2016

Her er et lille udvalg af vers om Guds herlige løfte til os: Sejr over synd!

Bibelen er klar, når det handler om de trofaste Kristi disciples løfter om sejr over synd. Det er med andre ord Guds hensigt for sine tjenere, at de bliver helt færdige med at synde! Til trods for evangeliets klarhed bliver dette ofte misforstået eller ignoreret. Her har vi samlet nogle af de tydeligste vers, der uden tvivl beviser, at Guds vilje for os er at være fri fra synden!

Matthæusevangeliet 5,48 

«Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!»

Romerbrevet 6,12-14

«Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden

Romerbrevet 8,12-13

«Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve

Første Korintherbrev 15,34

«Bliv for alvor ædru, og synd ikke

Andet Korintherbrev 2,14 

«Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft

Kolossenserbrevet 3,5

«Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse

Hebræerbrevet 2,17-18

«Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes

Hebræerbrevet 4,15-16

«For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid

Første Petersbrev 2,21-22

«Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund

Første Petersbrev 4,1-2

«Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje

Andet Petersbrev 1,10

«Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble

Første Johannesbrev 3,3

«Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren

Første Johannesbrev 3,6-7

«Enhver, som bliver i ham, synder ikke; enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. Kære børn, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig

Johannes' Åbenbaring 3,21

«Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone