3 eksempler på hvordan bibelen kan bruges i de udfordringer, jeg møder i dag

3 eksempler på hvordan bibelen kan bruges i de udfordringer, jeg møder i dag

Skrevet af: Martha Evangelisti | Publiceret: 23. august 2016

Livet er udfordrende. Hver dag er der forhold med kollegaer, venner og familie at pleje, og både store og små beslutninger at overveje. Nogle gange sker der uforudsete ting: helbredsproblemer, økonomiske belastninger og dødsfald.

Samfundet er komplekst med modstridende idéer, uendelige muligheder, social og politisk uro og konstant forandring. Som kristen i denne komplekse verden ved jeg, at jeg kan se i bibelen for sand hjælp og vejledning.

I Guds ord kan jeg finde trøst i tider med sorg, opmuntring når jeg har lyst til at give op, samt irettesættelse og vejledning, når jeg skal finde vej igennem tanker og situationer ifølge Guds vilje. Når jeg tror på løfterne af hele mit hjerte, kan de befri mig fra stærke følelser af frygt og utilfredshed. Bibelvers kan give mig fred midt i forvirrende tanker og usikre situationer. Jeg oplever Guds velsignelse ved at være lydig mod hans ord, og jeg deler Kong Davids følelse: Jeg vil aldrig glemme dine forordninger, for ved dem holder du mig i live.” Salmernes Bog 119:93.

Eksempler i tro

Der er mange relevante historier og eksempler i bibelen, som jeg lærer af. Når jeg bliver fristet til at tvivle på Gud, hans kærlighed og hans plan for mig, tænker jeg på Abraham, troens far. Han tvivlede ikke i sin tro, og modtog Guds rige løfter. Når jeg vælger at tro, lige meget hvordan jeg føler det eller hvordan situationen er, er resultatet fred og håb i stedet for nød og fortvivlelse. Når jeg ønsker at søge mit eget i stedet for at tjene de andre, bliver jeg mindet om, hvordan apostlen Paulus utrætteligt arbejdede for at sprede evangeliet. Han blev endda stenet, slået og sat i fængsel, men igennem alt glædede han sig og skrev overbevisende om et fyldestgørende liv. Jeg oplever også den glæde der kommer af at sejre over egoisme, når jeg adlyder dette vers: Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperbrevet 2:4.

Eksempler i frimodighed

Når jeg ser, at jeg er bundet af mennesker, og hvad de tænker om mig, læser jeg, hvordan Jesus var fuld af nidkærhed og kærlighed til Gud. Han udtrykte frimodigt hykleriet af skriftlærte og farisæerne, som var indflydelsesrige religiøse ledere på den tid (Matthæusevangeliet 23). Ved en anden lejlighed brød han traditionen og helbredte en mand på sabbatten, selvom de skriftlærte og farisæerne så til og kritiserede ham (Lukasevangeliet 6:6-11). Jesus, som blev fristet til alt ligesom dig og mig, gav aldrig efter for forsagthed eller bekymring om, hvad de andre syntes om ham (Hebræerbrevet 4:15). Han adlød Guds stemme, talte sandhed og reagerede på sandheden. At følge hans brændende eksempel er vejen til frihed!

Eksempler i renhed

Når jeg ikke er sikker på, hvilket tøj jeg skal tage på eller interagere med det modsatte køn, i en tid hvor “alt er tilladt,” er der bibelvers som afhjælper dette. Beskedenhed er passende (Første Timotheusbrev 2:9) og flirt er upassende, uanset om man er gift eller single (Ordsprogenes Bog 31:30). Et romantisk forhold med nogen jeg ikke har til hensigt at gifte mig med, og et seksuelt forhold før ægteskab er udelukket. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige …” Efeserbrevet 5:3. At følge denne klare retningslinje har sparet mig for at gøre skade på mig selv, andre og mit forhold til Gud.

Nogle gange kommer små spørgsmål op, som hvordan jeg skal klare mig økonomisk, eller hvordan jeg skal behandle nogen. Når jeg beder og læser i Guds ord, finder jeg svar. Tid brugt på at læse og lytte til Guds ord er uvurderligt! Jeg kommer i tanke om relevante vers lige på det tidspunkt, hvor jeg har brug for opmuntring eller en advarsel. Så mærker jeg, at Gud er med mig og vil at det skal lykkes for mig at vælge det gode. En forbindelse med Gud og hans ord bliver styrket igennem bøn og lydigheden imod sandheden. Guds ord er en utrolig hjælp til at leve et sejrende og lykkeligt kristenliv. Bind det altid til dit hjerte, læg det om din hals; lad det lede dig, når du går, vogte dig, når du lægger dig, og tale til dig, når du vågner.” Ordsprogenes Bog 6:21-22. Et enkelt Guds ord på rette tidspunkt er uvurderligt!

Korsets ord

Vigtigst af alt hjælper Guds ord mig til at erkende og modstå de onde tilbøjeligheder i min natur, som er skyld i ulykkelighed. Det er ikke andre mennesker eller omstændigheder, som er problemet. Problemet er arvede, skjulte synder: grådighed, vrede, stolthed og misundelse, for at nævne nogle få. Jesus, vor forløber, vandt sejr i hver eneste fristelse han mødte. Dermed kom “korsets ord” i effekt, med kraft til at udrydde al synd. Vi kan følge Jesu eksempel og bruge Guds kraftige ord som et våben til at “korsfæste” synden i vort kød (natur). De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne.” Galaterbrevet 5:24. Resultatet er et lykkeligt liv, fri fra syndens byrder og fri til at være god!