Afgudsdyrkelse i dag: Hvad værdsætter vi?

Afgudsdyrkelse i dag: Hvad værdsætter vi?

Skrevet af: Frank Myrland | Publiceret: 7. december 2016

Gud efterlader ikke plads til forvirring i budet: Du må ikke have andre guder end mig.” 2. Mosebog 20,3.

Det tog blot fyrre dage fra at Moses gik op på Mount Sinai for at tale med Gud, til at isralitterne faldt i afgudsdyrkelse. Selv efter at have set miraklerne, som befriede dem fra Egypten, befalede de Aron til at lave en ny gud til dem. (2. Mosebog 32)

Vi kan tænke: "Hvordan er det muligt, efter at de havde oplevet Guds godhed så stærkt?" Så snart de vendte sig til afguderne, begyndte ting at gå ned ad bakke. Og alligevel vendte israelitterne sig fra Gud igen og igen. De blev vildledt af rigdomme, andre skikke og andre lærdomme.

Det Gamle Testamente er fyldt med eksempler, både gode og dårlige, der er lige så relevante i dag. De virker som advarsler for vores liv.

Moderne dages afguder – mere end gyldne kalve

I dag er afgudsdyrkelse stadig et magtfuldt våben, som djævelen bruger til at vende os bort fra Gud. Men nu findes den i mange forskellige skikkelser. 

Ligesom i historierne fra Det Gamle Testamente er der mange nydelser i livet eller materielle ting, der afleder vores opmærksomhed væk fra at tjene Gud. At opnå de jordiske mål optager os. Mange vil gøre hvilken som helst umoralsk handling, hvis det bare tilfredsstiller deres begæringer.

Selv små "harmløse" ting kan vende vort fokus væk fra Gud. Det kan være let at blive helt opslugt af jordiske gøremål. Jeg kan tale i flere timer om de ting, men spørg mig om Guds ord, og så er jeg helt tom. Tør som en ørken.

Men skulle det som en kristen egentlig være mit eneste foretagende? At fylde mig selv med Guds ord, sådan at jeg har tydelige retningslinjer for, hvordan jeg skal leve mit liv? Bibelen giver os utrolig klar ledelse om hvordan vi skal tage det.

Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske Kolossenserbrevet 3,1-2.

“Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.” Matthæusevangeliet 6,20-21

Hvis mine øjne virkelig er åbnet op for at se at et liv, der er velbehageligt for Gud, er det eneste, der virkelig betyder noget, så forsvinder alle de midlertidige distraktioner.

Hvordan bruger jeg min tid?

Vi tager os altid tid til det, der interesserer os. Mit håb er evigt liv med Faderen og Sønnen! Hele mig burde være fokuseret på sådan en herlig fremtid. Hvis mine øjne virkelig er åbnet op for at se at et liv, der er velbehageligt for Gud, er det eneste, der virkelig betyder noget, så forsvinder alle de midlertidige distraktioner. De vil ikke længere have nogen værdi. Jeg skal kunne sige sammen med Jesus: Mit rige er ikke af denne verden.” Johannesevangeliet 18,36.

Kig tilbage på den sidste uge og spørg dig selv: "Hvor var mine tanker? Hvad havde jeg travlt med?" Hvis du har en sand og ren længsel efter at tjene Gud, så må du tage en kamp op, så dine tanker ikke vandrer frem og tilbage, men at dit sind er grundfæstet i det himmelske! Gud vil velsigne sådan et hjerte, som er helt for Ham, ligesom Han velsignede israelitterne, når de var tro mod Ham.

Hvad er afgudsdyrkelsens rod?

Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse." Kolossenserbrevet 3,5.

Her ser vi tydeligt, hvad der ligger bag afgudsdyrkelsen: begær. Når de jordiske ting bliver store for dig og afleder dine tanker og dit hjerte fra Den Hellige Ånds vejledende stemme.

Alt for ofte er den største afgud i vores liv den som ser tilbage på os i spejlet hver eneste morgen. Vi er af naturen egoistiske, selvoptagede mennesker. Vores tanker går helt naturligt i et mønster: mig, mig, mig. Den ånd som promoveres af hver eneste form for medie i dag, er den samme ånd, som fyldte djævelen, da han udfordrede Gud. (Esajas 14,12-15) Den ånd er forfærdeligt ødelæggende og kan kun overvindes af ydmyghed: Ved at lægge vort liv i Guds hænder og overgive os helt til Hans vilje.

Lad os rette vort blik fast mod det evige, og vi vil opleve Guds godhed og magt i vore liv.

Faren ved at tjene to Herrer

Den, der prøver at balancere mellem at tjene både Gud og de jordiske afguder, er dømt til at fejle. Vi har fået en klar advarsel om det i Matthæusevangeliet 6,24: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon."

Jakobsbrevet 1,8 siger, at en tvesindet mand er "ustadig i al sin færd." Selv hvis vi starter med en ren længsel efter at tjene Gud alene, kan denne beslutning vakle, hvis vi tillader os selv at blive distraheret af jordiske "afguder" i stedet for at søge det himmelske. Denne beslutning er værd at kæmpe for at holde fast i! Vi vil opdage at Gud som i israelitternes tid rigeligt vil velsigne en trofast målbevidsthed, og der er stadig forbandelse over afgudsdyrkelse. Lad os rette vort blik fast mod det evige, og vi vil opleve Guds godhed og magt i vore liv.