Aktiv kristendom

Aktiv kristendom

Skrevet af: Johan Oscar Smith | Publiceret: 25. april 2016

Hvordan ser ægte kristendom ud?

Forvrænget kristendom

Det er en almindelig tanke ude i verden, at Kristi evangelium kun er noget der passer på dødslejet, derfor sætter man sig et håb om at få et «lyst øjeblik» på det sidste. Det er, som om Gud er de dødes Gud, og at han særligt interesserer sig for sådanne elendige i alle slags syndudlevede kadavre. De unge og kræfterne derimod passer udmærket for synden og Satan. Hvis man så omvender sig til Gud efter år med lange betænkeligheder, så har Gud et stort arbejde med at få os til at opgive én efter én af alle disse syndevaner, der hænger så fast ved os. 

De unge bliver så bange for den slags kristendom, at de flygter langt væk fra den.

Som regel driver man det ikke længere i gudsfrygt, end til nu og da at gå i en eller anden kirke eller bedehus for at høre en prædiken. For øvrigt trækker man på alle sine syndevaner og går som i jord til knæene, som om kristenlivet var noget fra Satan selv. De unge bliver så bange for den slags kristendom, at de flygter langt væk fra den.

Kristendom for unge

Hvad siger apostlen om sin kristendom? Jo, «Bliv mine efterfølgere, ligesom jeg efterfølger Kristus!» Første Korintherbrev 11,1. Der er mål at sætte sig og mål at opnå i Kristus. Det passer udmærket til unge. Afskær den ikke med det samme, for der er hundrede af andre ting der står for tur til at afskæres. Dette er helliggørelsens vej, den som bliver hadet af alle korsfjender. Her får man kraft, her trives unge; for her kan man sætte sig høje mål for dette liv og for det kommende.

Kristenlivet er et solidt, helskåret og reelt liv.

Kristi kors er gavnligt og hans byrde er let. Kristenlivet er et solidt, helskåret og reelt liv. Hvis du vil finde solide folk, så led efter dem på korsets vej. Det at tale om kors er ikke kors, men snak. Kors finder man ved at leve selvfornægtende; ved at hade synd og bevidst forkaste den i sit liv. Livet skal være vor lære, og læren vort liv.

Du kan finde store begavede kunstnere med umoralsk vandel. Du kan også finde begavede prædikanter, der ikke ved hvad Kristi kors er for noget i ånd og sandhed. Nådegaverne er ikke livet, men kun en gave som kan benyttes af livet, enten dette nu er i kødet eller i ånden. Vil du have fremtid og håb, så følg Kristus; men sæt dig ikke til at sove i et eller andet lokale. Tro ikke at kristelig hygge er kristendom. Kun troens lydighed er af sand og varig værdi. Der bliver ikke taget andet i betragtning.

Et lys i din generation

Jeg vil formane enhver der selv vandrer korsets vej til at forkynde i tide og utide, så folket kan få øjnene op for alt den vanhellige tomme snak om guddommelige ting. Lys i den tid du lever, og gør det ved at blotte den dårskab som åbenbares i en lysets engels skikkelse. Jesus kæmpede hele sit liv med de mennesker, som med hele sin færd lavede et vrangbillede af Guds sandheder.

Benyt tiden, overbevis én for én. Det handler ikke om dette at blive noget som er af værdi; men hellere at få andre til at blive noget, det vil sige for Gud og menigheden. For dette bør vi stride; for andres frelse er vor løn og hæderskrans på hin dag.

Guds menighed har brug for mænd og kvinder gennemtrængt af «livsens lys».

Livet er menneskenes lys. (Johannesevangeliet 1,4) Ingen har mere lys, end det han har levet — selvom teorierne er mangfoldige. Man kan ikke give eleverne lys på en bibelskole, derimod kan man give dem en portion af den kundskab som opblæser. Jesus gav sine disciple undervisning i livets skole, om natten som om dagen, på land og på sø. Dette var den rette bibelskole. Hvad man for øvrigt som naturligt menneske kan fatte af skrifterne, bliver kun optaget i sanserne ligesom historie, geografi, matematik og sprog.

Guds menighed har brug for mænd og kvinder gennemtrængt af «livsens lys».

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag|brunstad.org
Uddrag fra en artikel publiceret I BCCs menighedsblad «Skjulte Skatter» i 1924, med titel «Livet er menneskenes lys»