Antikrists ånd, del I: At fornægte at Jesus kom i kød

Antikrists ånd, del I: At fornægte at Jesus kom i kød

Skrevet af: Sigurd Bratlie | Publiceret: 1. december 2016

Hvad er Antikrists ånd? «Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden» Første Johannesbrev 4,1-3.

«Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud.» Den ånd der ikke bekender det, er altså Antikrists ånd. Den er imod det, at Jesus Kristus er kommet i kød. Dette er en ånd, som vi møder overalt. Den var allerede virksom på Johannes' tid, og endnu mere i dag.

«For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre Romerbrevet 8,29.

Når jeg bliver ligedannet med sønnens billede, så bliver Kristus åbenbaret i kød. Dette forstår vi godt, at Satan står imod. Han vil være alene om det at blive åbenbart i kød. Vi ser ham da også overalt. Når menneskene er hidsige, fornærmede, pengekære, egenkærlige, bekymrede, avindsyge, osv., så er det jo Satan åbenbart i kød. Nu er Guds kald til os, at vi skal blive frelst fra alt dette, og at Jesus skal åbenbares i os i stedet.

«En farlig lære»

Det er her, at Antikrists ånd rejser sig. Når vi har formaningen «Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund Første Petersbrev 2,18-23, så kommer Antikrists ånd med dette budskab: Dette kan man da ikke tage bogstaveligt. Vi kan da ikke følge i Jesu fodspor, han som ikke gjorde synd, så ville vi jo blive syndfrie; nej da, vi er nok syndere, og vi må nok ty til blodet, osv. Sådan kan vi høre, det lyder omkring os. Syndernes forladelse kan gå, men Kristus åbenbart i kød, nej, det er farlig lære – syndefrihedslære – falsk lære – vogt jer!

Hvem tror du blev mest bedrøvet, hvis du blev syndfri? Svaret er selvfølgelig djævelen!  

Kan du se, hvad Antikrists ånd forsøger at gøre? Den prøver at bevise, at det er umuligt at følge i Jesu fodspor, sådan at Satan åbenbares i kød, hellere end Kristus. Hvem tror du blev mest bedrøvet, hvis du blev syndfri? Svaret er selvfølgelig djævelen! Er du bange for at bedrøve ham, så stå Kristus åbenbart i kød – et sejrende liv – imod, alt hvad du kan. Men hør her: «Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er Djævelens børnFørste Johannesbrev 3,8-10.

Et skarpt, tveægget sværd

Johannes havde særlig omsorg for, at vi ikke skulle blive forført. Derfor er hans brev det skarpeste tveæggede sværd. De som arbejder i Antikrists ånd fornægter ikke Jesu navn, nej, de fortsætter i virksomheden for Gud. Men vi kan kende dem, som er i denne ånd på, om de bekender Kristus kommet i kød. Johannes giver os nogle eksempler: «Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden Første Johannesbrev 1,6. «Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham Første Johannesbrev 2,4. Og han giver flere eksempler udover disse i sit første brev. De som bærer gode frugter (Galaterbrevet 5,22-23) – Kristus åbenbart i kød – er i Guds ånd. De som bare har et prægtigt ydre, men som ikke bærer frugt, er i Antikrists ånd.

Luk dine øjne op og prøv ånderne, så får du et frygteligt syn at se. Ja, det er så forfærdeligt, at de fleste ikke tør at se på det. De lukker deres øjne og siger; «Vi skal lade være med at dømme, vi er jo bare mennesker», og så føres de viljeløst videre af disse «antikrister».

Dette er et uddrag af kapitlet «Antikrists ånd» fra bogen «Bruden og skøgen og de sidste tider», udgivet i september 1946 af «Skjulte Skattes Forlag». © Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag