Antikrists ånd, del II: Fornægte bygningens hjørnesten

Antikrists ånd, del II: Fornægte bygningens hjørnesten

Skrevet af: Sigurd Bratlie | Publiceret: 2. december 2016

«Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestidLukasevangeliet 19,42-44.

Skøgen på Jesu tid stod lige overfor sit fald, da han forkyndte disse ord på Oliebjerget. Men havde de endnu på denne dag vidst hvad der tjente til deres fred, så kunne de være blevet reddet; men det var skjult. I sin vantro mod ordet tog de anstød mod snublestenen – Jesus – han som Gud havde givet dem til hjørnesten i bygningen, som er menigheden. Det er en åndelig bygning, som består af dem som tror på ham som «Messias [Kristus], den levende Guds søn» (Matthæusevangeliet 16,15-18). Men de der skulle have været bygningmændene, som byggede denne menighed, forkastede ham.

Bygningsmændene på den tid

Bygningsmændene på den tid var farisæerne og de skriftlærde. Det var dem der tog hånd om folkeoplysingen og børneopdragelsen. De havde bygget samfundet, og de sad på Mose stol, men gjorde ikke efter det, de lærte. Bygningen var blevet både ustabil og skæv. Nu kom Jesus og skulle lægges ind i denne bygning som hjørnesten. Da bygningen skulle rettes ind, begyndte det at knage og brage i sammenføjningerne, så bygningsmændene blev forskrækkede.

Vi ser, hvordan Jesus i Bjergprædikenen retter bygningen op: «Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen.» «Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.» «Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.» «nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.» «Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen!» «Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift (Matthæusevangeliet 5 og 6) «Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen Matthæusevangeliet 7,24-25.

Men – det gik ikke at rette op på bygningen. Bygningsmændene ville ikke erkende deres fejl. De forkastede den sten, som var udvalgt og kostelig for Gud. Derfor ramlede deres hus, og dets fald var stort. Den romerske hærfører kom og omringede Jerusalem. Nøden blev så stor, at de spiste deres egne børn, og templet – Skøgens stolthed – faldt. Der blev ikke sten tilbage på sten.

Sådan har mange gennem tiden forsøgt at bygge. De har bygget store verdensriger op, men de har forkastet Jesus som hjørnesten, og de er alle gået i grus. Lad os lære af dette.

Den nye bygning

Apostlene begyndte at bygge på ny med Jesus som hjørnesten, og de nøjede sig ikke bare med at høre hans ord, nej, det skulle gøres. Dette forstår vi blev farligt for Satan, og han sendte Antikrists ånd iblandt dem for at forstyrre bygningen; men de kunne prøve ånderne, og antikristerne måtte gå ud fra dem. Det blev åbenbaret at de ikke var af dem. Men disse modstandere opgav ikke at bygge af den grund. Nej, de begyndte at bygge lige ved siden af apostlene, og de gjorde Jesu navn urent med de vederstyggelige ting som de fór med. (Ezekiel 43,8)

En af bjælkerne de bruger mest, er: «Vi kan intet gøre.» Dette lyder jo sandt, og den dørtærskel går folk gerne over. Den ligger tæt op ad apostlenes: «Uden mig kan I intet gøre.» Johannes 15,5. Der bliver dørstolperne straks trange, for dermed har Jesus jo sagt, at når vi er i ham, så bærer vi megen frugt.

Hør en bjælke til: «Jesu blod renser fra al synd.» Den ligger lige op til apostlenes: «Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os fra al synd.» 1. Johannes 1,7. Og når apostlene lægger bjælken: «Den som synder, er af djævelen», lægger modstanderne straks deres: «Min nåde er dig nok» og: «Hvor synden er stor, er nåden endnu større.» Når apostlene lægger: «Så mange som drives af Guds Ånd, de er Guds børn», så kommer de med deres: «Alle er Guds børn ved troen på Jesus Kristus.» Eller når apostlene siger: «De som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer», da kommer de med deres: «Bøj dig ved korstræets fod.»

Kan du høre forskellen?

Sådan bygger de, og mange siger: «Jeg kan ikke høre forskel.» Kan du ikke mærke at ånden i apostlenes lære er Kristus åbenbart i kød, og hvorledes antikristerne vil bortforklare denne? Ser du ikke at der er en væg imellem? Ser du ikke at den ene dør er trang og den anden er bred?

Antikrists bygværk rager også højt til vejrs. Mange går ind gennem denne dør. Døren til apostlenes hus er trang, og få finder den. Disciplene blev mange gange bekymrede og forfærdede over hvor alene de blev, men Jesus sagde: «Den som har ører, han hører. Den som er af sandheden, hører min røst.» (Matthæus 11,15) Og Johannes skriver: «De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd.» 1. Johannes 4,5-6.

Hvor træffende det er når vi ser på de store konferencer, stævner og begivenheder, hvorledes verden sætter sit præg på dem. Mennesker med stor verdslig uddannelse er dem som gør sig gældende. Om de er åndelige? Den tanke er helt fremmed. Ja, i sandhed er de af verden, de taler af verden, og verden lytter til dem. Det minder ikke meget om Kristus åbenbaret i kød. - Hør røsten fra himmelen: «Drag ud fra hende, mit folk, for at I ikke skal deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager!» Åbenbaringen 18,4.

Dette er et uddrag af kapitlet «Antikrists ånd» fra bogen «Bruden og skøgen og de sidste tider», udgivet i september 1946 af «Skjulte Skattes Forlag». © Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag