Antikrists ånd, del III: Fornægte Kristi lære

Antikrists ånd, del III: Fornægte Kristi lære

Skrevet af: Sigurd Bratlie | Publiceret: 2. december 2016

«For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist. Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen.» 2. Johannesbrev 7-9.

«Enhver, som går ud over Kristi lære.» Hvad er Kristi lære så? Jo, Jesus sagde til en stor skare, som fulgte ham: «Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.» Det er kort og godt Kristi lære. Bliver du i den, fornægter du «dig selv», så kommer Jesu liv frem i dig, Kristus åbenbaret i kød. Så har du både Faderen og Sønnen.

Antikrists løgn

Men så kommer Antikrist og taler til dig: «Du kan forstå, det er jo trældom, sådan som du lever; du skal vel ikke hjælpe Gud med frelsen. Nej, værket er fuldbragt. Jesus har gjort alt; du skal ingenting gøre. Det er Jesus i dig, der skal gøre det. Hvis du bare fordyber dig i Kristi kærlighed, så går alt af sig selv. Du kan forstå, du skal ikke fornægte synd efter synd; nej, det er alt sammen renset væk i Jesu blod. Vi er kaldet til frihed i Jesus; lad dig ikke lægge ind under trældommens åg igen», osv.

Her skal du få et eksempel på Antikrists ånds fortolkning udtaget af et af de største religiøse blade i landet:

«Gud stiller store krav og betingelser for at slippe nogen ind i himmelen. Hør bare Jesu ord: «Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.» Matthæusevangeliet 5,20. Det er lovens krav. Men « Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn». Romerbrevet 8,3. Altså: Gud gav os i Kristus netop det, han krævede af os i loven. Herren, Jesus selv, er nu vores retfærdighed. Hvilken nåde! Vores retfærdighed er altså fuldkommen, fordi Jesus er fuldkommen. Jo, jeg skal sige, at den overgår farisæernes!

«Vores retfærdighed er uomskiftelig. Selvom vi har snublet og syndet, så har Jesus ikke syndet. Vores retfærdighed er også evig. Og den er i sikker forvaring, nemlig i himmelen, i Kristus.

«Hvordan er det så med vores fuldkommenhed hernede? Gud kræver også den. Jo, også her er Kristus vores liv. Det fuldkomne liv, han levede hernede, er også mit liv for Gud. En kristen har hele Guds velbehag over sig for Jesu skyld og kan leve under smil. Som Jesus var, er også vi i denne verden.»

Hvis du synes, det lyder rigtigt, føres du væk fra den sunde lære og vender dig til eventyr. Du læser ikke videre i Romerbrevet 8,4, at Gud gav os Jesus «for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden». Nej, Antikrists ånd fjerner al personlig retfærdighed. «Vi har al vores retfærdighed i Jesus, og den er i sikker forvaring i himmelen.» På grund af sådan en lære kan Satan regere her så meget, han vil, uhindret af de «kristne».

Lad dig ikke blive forført!

Læg mærke til de antikrister, når de taler. De læser rigtigt nok Guds ord op, men de forklarer det ikke. De fortæller bare nogle rørende historier og kommer med noget, de har noteret, som den og den har sagt  (specielt nogen, som har et stort navn i verden), noget de har lært på en bibelskole; men det går dem som profeten siger: «Derfor kommer jeg over profeterne, siger Herren, for de stjæler mine ord fra hinanden Jeremias 23,30. «Hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger Jeremias 23, 22.

Men du kan godt lide alle de fortællinger. Du synes, det er så opløftende, og det er sådan en herlig ånd. Ja, der er hverken sværd eller kors i det. Så er du blevet forhekset, og du lever i en lykkelig uvidenhed om dit forkomne liv. Du er blevet ført på afveje, væk fra det at arbejde på din frelse med frygt og bæven. (Filipperbrevet 2,12) Du er kommet væk fra Kristi lære. Du har hverken Faderen eller Sønnen. Så mister du det, du havde vundet ved dit arbejde. Dengang du tog korset op og fornægtede dig selv, havde du fået sejr over hidsighed, bekymring, letfærdig tale, bagtalelse og forfængelighed; men nu glider du tilbage i det, du var i før. Du mister din løn, og kommer du på et møde, hvor korsets ord bliver forkyndt, synes du, det er så tungt, du savner glæden i Herren. Du kan ikke lide det «ord som en ild, som en hammer, der knuser klippen». (Jeremias 23, 29.) Nej, det er så dømmende. Der er sådan en hård ånd der, og så flygter du hen til antikristerne – troldmændene – igen.

Tag jer i vare! Det har vi brug for at råbe - i dag mere end i Johannes’ tid. Vi ser af det, der er forklaret her, at det er Antikrists ånd, som arbejder i skøgen, og hendes købmand er Antikrist. Det er selvfølgelig for de allerfleste mere eller mindre ubevidst. De er faret vild, derfor vil vi lade røsten fra himmelen: «Drag ud fra hende», lyde kraftigere end nogensinde. (Johannes' Åbenbaring 18,4) Vi vil sætte lyset i stagen, hvad end det skal koste.

 

Dette er et uddrag af kapitlet «Antikristens ånd» fra bogen «Bruden og skøgen og de sidste tider», udgivet i september 1946 af «Skjulte Skattes Forlag». © Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag