Denne dag har Herren skabt!

Denne dag har Herren skabt!

Skrevet af: Aksel J. Smith | Publiceret: 23. september 2015

«Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den Salmernes Bog 118,24. Hver dag er en stor og rig gave fra Gud med ny nåde og nye muligheder.

Vi har kun denne ene dag, og vi skal ikke bekymre os for dagen i morgen, siger Jesus. Selvom det er gået dårligt på alle måder før, så kan det blive noget helt nyt og herligt i dag. Hvis der er noget der plager vor samvittighed, så får vi rigelig nåde og kraft til at råde bod på det i dag.

Lad os fryde os

Lad os, som ordet siger, fryde os og glæde os over hver dag. Det er Herren som har skabt den og planlagt den for os. Han er trofast og sørger for, at vi i dag ikke skal fristes og prøves over evne. Han skal gøre både fristelsen og dens udgang sådan at vi kan tåle den (Første Korintherbrev 10,13). Og vi ved at i dag skal alle ting tjene til vort bedste (Romerbrevet 8,28). I dag lægges de gode gerninger til rette for os, og vi får rig nåde og kraft til at vandre i dem (Efeserbrevet 2,10).

Vi skal lære at tælle vore dage og leve som om hver dag var den sidste. I dag kan manden elske sin hustru og ikke være bitter mod hende, og hustruen kan underordne sig sin mand med glæde. Det er godt at regne med, at dagen i dag er den eneste, den sidste dag vi har til at vise al godhed og kærlighed mod hinanden. Det er i dag, vi skal forherlige Jesu navn, i alt hvad vi siger og gør og lade vor kærlighedssol gå op over onde og gode.

Det er i dag vi skal tåle, lide og bære alt med glæde, i fuld tro på at Gud vejer prøverne. Hvis den onde dag kommer, så har vi en indre modstandskraft til at overvinde og blive stående. Det er i dag, vi skal være frimodige og ikke tabe modet, men se hen til det usynlige, for vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed (Andet Korintherbrev 4,16-18).

Denne dag har Herren skabt

«For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjerntFemte Mosebog 30,11. «Nej, ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler…» 
Femte Mosebog 30,14-16.

Det er i dag, jeg vælger mellem livet og det gode og døden og det onde, ved at jeg tager imod eller forkaster livets ånds love der skrives ind i mit hjerte. «Derfor, som Helligånden siger: Om I dog i dag ville lytte til ham…» Hebræerbrevet 3,7.

De beslutninger vi tager i dag er skæbnesvangre for evigheden! Jesus kommer for at hente dem, som forventer ham i dag og som er rede til at møde ham. De er lysets barn og dagens barn.

 

Uddrag af en artikel af Aksel J. Smith, publiseret første gang med titlen «Dette er dagen» i BCCs menighedsblad «Skjulte Skatte», maj 1975.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag | brunstad.org