Det åndelige tyngdepunkt

Det åndelige tyngdepunkt

Skrevet af: Johan Oscar Smith | Publiceret: 17. juni 2016

Hvor er dit tyngdepunkt?

Det er en kendsgerning, at en større magnet tiltrækker en mindre. Jordmagnetismen indstiller kompasnålen på nord og syd. Et stort isbjerg vil i stille vejr trække et nærliggende skib til sig, osv. Tyngdepunktet lå i jorden og i isbjerget, derfor måtte de lettere genstande give efter for de tungere. Himmellegemerne står også i et indbyrdes magnetisk forhold til hinanden, således at de lettere må følge de tungere i deres baner.

Skatten er det åndelige tyngdepunkt. Hjertet vil altid være hos den. Hvis skatten ligger udenfor dig selv, vil du bevæge dig om den. Men hvis den ligger i dig selv, så kan du ikke foruroliges af ting udenfor dig, men du er tilfreds med din skæbne, ligemeget om det er nød, fattigdom og trængsler eller det er overflod. 

Ufrivilligt draget mod det ydre

Den pengegærriges tyngdepunkt ligger udenfor ham selv – i pengene. Når så dette tyngdepunkt er genstand for alle mulige slags omskiftelser, så følger den pengekære med som en bold for alt slags held og uheld. Alle hans tanker går ud på at samle til sig selv. Hvis det var muligt at få skatten fysisk ind i sit hjerte, så konkret som den er, så havde han gjort det. Alle dragelser og motivet for alle hans handlinger er penge, og atter penge.

Den forfængelige har sit tyngdepunkt i moden. Når moden forandres, følger han efter. Alt stort glæder hans hjerte. Det der ser umoderne, tarveligt og enkelt ud, er ham nærmest en væmmelse. Alle magnetiske kraftlinjer peger i retning af forfængelighed.

Hvis skatten ligger i dig selv, så kan du ikke foruroliges af ting uden for dig.

Ligeså med frådseren, drankeren, den ærgerrige og horekarlen. Tyngdepunktet ligger uden for dem selv, og de drages uvilkårligt mod deres tyngdepunkt – udover. «For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være Matthæusevangeliet 6,21.

Visdom – et indre tyngdepunkt

Visdom er en skat, et tyngdepunkt, en magnetisk pol der også trækker ind til sig selv. Kristus er Guds visdom, og han trækker alle til sig. Hans dragende magt har alle mennesker mærket. Den gerrige, hovmodige, frådseren, drankeren, den ærgerrige og horekarlen kender alle til, at visdommens magnetiske tyngdelov drager på dem for at løse dem fra den tyngdelov, hvortil de er bundet, nemlig syndens og dødens lov. De som tror og lader sig løse får visdommens tyngdelov for sig, og de blivet bundet af det – lovbundet for Kristus.

Den som bliver grebet af visdommen skal formindske sine bestillinger, og han vil rense sig selv. Visdom fås ved belejlig hvile, og tugt bringer visdom. Hjertets omskærelse sker derved, at man løses fra alle tyngdelove uden for sig selv ved den tyngdelov, som nu findes i hjertets inderste.

I visdoms tyngdepunkt er al bekymring væk.

Herved vokser menneskets stabilitet og menneskeværd både for Gud og mennesker. Lysten til visdom udløser hjertets tilbøjeligheder i alle andre retninger. Kristus, Guds visdom bor på grund af troen i vore hjerter. Tyngdepunktet ligger ikke mere uden for os selv, men i os selv. Salomo fik, fordi han valgte visdom, både rigdom og et langt liv. Sirak siger, at alle gode ting kom til ham på grund af visdommen. Og det er også klart, da jo alle ting er skabt ved den og til den. Alle ting koncentrerer sig om visdommen, ved den styrer regenter, og alle Kristi fjender bliver ved den lagt som en skammel ved hans fødder. Vil du derfor komme til at dele herlighederne med visdommen, så gør den til tyngdepunkt i dit liv.

Al jag efter vinding er vantro, man har tyngdepunktet uden for sig selv. I visdoms tyngdepunkt er al bekymring væk, alt er blikstille, der er hvile; men jo længere man kommer fra det, jo flere bekymringer, større uro og flere bevægelser.

Dit centrum gravitatis

Der er ombord i ethvert fartøj et tænkt punkt, der hedder centrum gravitatis. Dette punkt er stillestående under enhver af skibets bevægelser, selvom skibet gynger frem og tilbage. Vil du mest muligt undgå søsyge, så søg så nær dette punkt som muligt. Det følger skibets bevægelser på vandet, men er stillestående for skibet selv.

Således også i åndelig betydning. Vil du komme væk fra de store bevægelser, der skaffer dig uro og sygdom i sindet, så søg hen til centrum, hvor du finder Guds hvile. Dette centrum er i dig selv i forening med Jesus Kristus. Ligesom skibet løftes og svinges af bølgerne, så vil også vi løftes og slynges af skæbne og begivenheder, men centrum gravitatis hviler trygt og roligt, mens skibet for øvrigt kastes rundt på vandet.

Vil du komme væk fra de store bevægelser, der skaffer dig uro og sygdom i sindet, så søg hen til centrum, hvor du finder Guds hvile.

Vi kan tænke os, at ligesom al tyngde mødes i dette centrum, så skal alle kraftlinjer også gå ud fra — og komme tilbage til det. Det bliver da et stillestående kraftpunkt, der holder det hele sammen i sin usynlige hånd. Således holder visdommen også alle ting i sin usynlige hånd. Men jo længere et menneske er væk fra den, desto større bliver bevægelserne. Der bliver skuffelser, forargelser, fornærmelser og mange andre uhørte ting i hobetal. Alt dette ophører ved centrum.

Herlige centrum: Guds visdom og kraft. Salig er hver den som kommer til denne tyngdelovs hvile, hver den som har alle sine kilder i ham. Han vil få alle andre ting i tilgift.

Vort tyngdepunkt skal være der, hvor Kristus har sit. Dette er hvile i dybeste forstand.
Hvor har du dit tyngdepunkt? I hvilken retning peger dit hjertes magnetiske kraftlinjer??

Dette er en redigeret version af artiklen «Det åndelige tyngdepunkt», som først blev publiceret i BCCs menighedsblad «Skjulte Skatte» i januar 1924.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag