Det der er så specielt med påsken

Det der er så specielt med påsken

Skrevet af: Richard Savage | Publiceret: 26. marts 2016

Der var engang en som sagde, at hele kristendommen står og falder på Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Enten var det opspind eller et eventyr, eller den største begivenhed som er hændt i menneskehedens historie.

Mange har været heldige at blive genoplivet, og i bibelen kan vi læse om flere personer der blev bragt tilbage fra de døde for at leve længere på jorden ved Guds kraft og troen på Jesus, apostlene eller profeterne i det gamle testamente.

Men der skete noget meget specielt, da Jesus døde. Der var et stort jordskælv, gravene åbnede sig og gammeltestamentlige hellige viste sig for mange, og forhænget i templet revnede i to, ovenfra og ned. Sådan var kraften der blev udgivet, da Jesus overvandt synden og selve døden.

En ekstraordinær hændelse

For det første var der ingen tvivl om, at Jesus faktisk døde, på flere vidners vidnesbyrd. Ypperstepræsterne placerede til og med vagter ved graven for at være sikker på, at hans efterfølgere ikke fjernede hans legeme fra graven. 

Der skete noget meget specielt, da Jesus døde.

Men da flere af Jesu efterfølgere kom til graven påskemorgen, var stenen rullet tilbage – og der var ikke noget lig. Der havde været et stort jordskælv; der var kommet en engel for at rulle stenen tilbage. Vagterne var flygtet i frygt, og da de rapporterede til ypperstepræsterne, hvad der var sket, blev de givet en stor sum penge, og de fik besked på at sige, at disciplene havde stjålet liget.

Så viste Jesus sig for disciplene – i live, opstået fra de døde! Han inviterede dem til at røre ved ham, undersøge sårene i hans hænder og fødder, og han spiste sammen med dem for at bevise, at han ikke var et spøgelse, men havde en krop der ikke var død (Matthæusevangeliet 27-28).

En læge ved navn Lukas afhørte senere alle vidner, brødre og søstre, og han var overbevist om, at Jesus havde vist sig i live fra de døde ved mange umiskendelige beviser i løbet af 40 dage, før disciplene så ham fare op i himmelen fra Oliebjerget (Lukasevangeliet 23-24; Apostlenes gerninger 1,1-11).

Påskens sande budskab

Mange kristne tror, at påskens essentielle budskab er, at Jesus døde i vort sted, sådan at vi kan blive tilgivet alle vore synder. Men tilgivelse var også tilgængeligt i den gamle pagt, igennem ofring af et dyr uden lyde i stedet for synderen. Nej, påsken betyder mere end bare tilgivelse. Det betyder, at vi også kan komme til det samme «opstandelsesliv» som Jesus levede. Dette er det nye liv, der kommer af at døde mit gamle liv, som er synden der bor i min menneskelige natur (Første Korintherbrev 15; Andet Korintherbrev 4,7-12).

Da han råbte: «Det er fuldbragt!» I det øjeblik var al iboende synd i Jesu menneskelige natur blevet besejret, og vejen tilbage til faderen var åbnet for menneskeheden.

Roden til al synd er, at mennesker vælger at gøre deres egen vilje i stedet for at adlyde Guds fuldkomne vilje, med døden som uundgåelig konsekvens. Det faktum, at Jesus besejrede selve døden, var fordi han fornægtede sin egen vilje for at gøre sin faders vilje, i en krop som den vi har, med de samme lidenskaber og lyster til at leve for egen nydelse og vinding. Med kraften fra Guds ånd «dødede» han disse lidenskaber og lyster, og levede helt til Guds velbehag – uden at begå synd en eneste gang, til trods for at være fristet på alle måder ligesom os (Hebræerbrevet 4,15). Dette var korsets vej, som han banede for os, som vi kan følge.

At tro fuldt på Jesus Kristus og hans opstandelse, er at tro på det arbejde der fandt sted i hans legeme her på jorden, da han i sit jordiske legeme tilintetgjorde alt som var i strid med Guds vilje og hans ord. Han var lydig til døden, hver dag i sit liv, og afsluttede arbejdet på Golgata, da han råbte: «Det er fuldbragt!» I det øjeblik var al iboende synd i Jesu menneskelige natur blevet besejret, og vejen tilbage til faderen var åbnet for menneskeheden.

Et opstandelsesliv

Rigtig mange mennesker har fundet fred i vished om, at deres synder var tilgivet før de døde. Andre har været villige til at blive forfulgt og har lidt martyrdøden for sin tro på Jesus. Men kun nogle få har været villige til at give alt op for at blive sande Jesu disciple, og hver dag tage sit kors op for at leve et «opstandelsesliv», et sejrende liv.

Historien om påsken er en demonstration af den kærlighed og kraft, som Gud og hans søn har for mennesker som lider på grund af synd.

Hvordan er dette muligt, hvis Kristus ikke er stået op fra de døde for at være en levende frelser, der kan hjælpe os til at døde synden, ligesom han gjorde? Han indbyder alle som ønsker at leve et godt liv, til at komme til ham. Og de som har gjort det, er ikke blevet skuffet. De kan vidne om, at Jesus fra Nazaret ikke er død. Han er opstanden!

Jesus døde som et perfekt lam uden lyde, sådan at alle der erkender sit behov for tilgivelse og hjælp til at leve uden at synde, kan finde vejen, sandheden og livet i ham.

Historien om påsken er ikke et eventyr eller et religiøst påfund. Det er en demonstration af den kærlighed og kraft, som Gud og hans søn har for mennesker som lider på grund af synd. Gud længes efter at give hver og en af os sand lykke og fred, men synden som vi har arvet i vor menneskelige natur frarøver os dette. Har du en længsel efter at blive sat fri fra syndens slaveri, og komme til den fred som Gud ønsker at give dig? Jesus har gjort det muligt gennem korsets vej, da han besejrede dødens magt ved at overvinde synden som forårsagede dette. Bliv en sand discipel og følg ham på denne vej, ved at døde synden i dit eget liv i lydighed mod Guds ord! Så vil du også opleve et opstandelsesliv!