Elsk broderskabet!

Elsk broderskabet!

Skrevet af: Arild Tombre | Publiceret: 22. marts 2011

Ja, sådan lyder en kort formaning fra apostelen Peters første brev kapitel 2, vers 17. Hermed får vi at vide, at der også i bibelsk forstand er noget, der kaldes «broderskabet».

Og dette er ikke et hvilket som helst broderskab. Nej, der tales om de, der helliggøres. Se i Hebræerbrevet 2,11. Jesus skammer sig ikke over at kalde de, der lever i helliggørelse, brødre, læser vi her. Dette gælder alle kvinder og mænd, der lever dette liv. 

Broderskabet er tilknyttet helliggørelse

Helliggørelse er derfor betingelsen for dette ophøjede broderskab, og helliggørelse er nøje tilknyttet til broderskabet. Når vi i dette velsignede broderskab skal tjene hinanden, iklæde os ydmyghed overfor hinanden, agte hinanden højere end os selv i ydmyghed, altid have de andres gavn for øje, osv., sådan som Guds formaner os til, ja, da får vi rig anledning til at se vore fejl og mangler. Det betyder, at vi får mange anledninger til stadig helliggørelse. Ja, i den grad at vi med god grund kan sige: Hvad skulle vi have gjort uden broderskabet?

I broderskabet er der rig anledning til at blive betjent af sine medbrødre - og søstre og til at tjene andre. Rig anledning til at blive formanet og til at formane andre. Og rig anledning til at ydmyge sig. For Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde. Første Petersbrev 5,5. Ja, igen har vi en trang til at udbryde: Hvad skulle vi have gjort uden broderskabet?
Et af de stærkeste bibelske udsagn om broderskabet er apostelen Johannes' ord i Første Johannesbrev 3,14: Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker brødrene. Dette er altså det samme som det Peter udtrykte: Elsk broderskabet! Og i Hebræerbrevet 13,1: Lad broderkærligheden vare ved!

Broderskabet kan ikke tåle svig

Når broderskabet nævnes, er det nærliggende at tænke på blandt andet Nathanael, den discippel som Jesus spontant gav dette vidnespyrd: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig«. Johannesevangeliet 1,47. Jesu Kristi broderskab består kun af sådanne «Nathanaeler». I dette selskab kan man være tryg. Der råder oprigtighed, åbenhed og gensidig tillid. Fine og evige bånd knyttes mellem disse discipler. Derfor synger vi i en sang om broderskabet: «Ingen svig det tåler, nej kun troskab stor: Højt ophøjet stråler det på denne jord». (Herrens Veje, nr. 186). Ja, højt ophøjet stråler det i en verden, hvor det ikke er en selvfølge, at man kan stole på hinanden og have tillid til hinanden. Discippelskab og broderskab drejer sig om det samme. Og det er ved korset, med en korsfæstet egenvilje, vi kan opleve et sådant ophøjet broderskab.