Et håbefuldt nyt år

Et håbefuldt nyt år

Skrevet af: Gary Fenn | Publiceret: 31. december 2015

Endnu et år er afsluttet, og efterlater sit uudslettelige præg på vore liv.

Når vi reflekterer over det år, der er gået, kan vi som troende se en overflod af ting at takke Gud for, selvom vi på mange områder må sige som Paulus: «IIkke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det …» (Filipperbrevet 3,12)

Hvis vi har tro på evangeliet, går vi ind i det nye år som en ny person, efter at have oplevet Guds løfte om forvandling ved fornyelsen af vort sind (Romerbrevet 12,1-2). Selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes det indre menneske dag for dag. Vi har derfor ingen grund til at miste modet, men kan frimodigt gå frem på livets vej med tillid til Gud, som arbejder i os både til at ville og at virke til hans gode behag.

Hvis vi har tro på evangeliet, går vi ind i det nye år som en ny person

Paulus skriver også, at han som har begyndt en god gerning i os vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag (Filipperbrevet 1:6). Dette betyder, at det som er tilbage af det gamle liv med sine kødelige lyster, gamle forankrede vaner, faste meninger, gamle menneskelige forståelser og dømmekraft og alle rester af det onde skal renses ud ved Guds kærlighed og sandhedens ild. For at opnå dette, gør Gud sådan, at alt samvirker til vort bedste, og at vi kan ligedannes med hans søns billede (Romerbrevet 8,28-29).

Vor opgave er at forblive i Kristi sind, han som fornedrede sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. «For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner han (Romerbrevet 6,5)

Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« (Johannes' Åbenbaring 21,5) Hvilket mægtigt håb at have i hjertet i det nye år!