Helbredelse, tro og underets Gud

Helbredelse, tro og underets Gud

Publiceret: 26. marts 2015

Vi kan hvile trygt i troen på, at Gud, som er underets Gud, hører vore bønner. Han er en almægtig Gud – ikke engang en spurv falder til jorden uden hans vilje.

En mand, der havde været syg i 38 år, tog sin seng og gik bort som en frisk mand. (Johannesevangeliet 5,1-17)

Jesus stak fingrene ind i en døv mands øre, som også havde talefejl. Han sukkede og sagde: »Luk dig op!«, og hans ører åbnede sig, og han kunne tale rent. (Markusevangeliet 7,32-35)

Peter sagde til en mand, der havde været lam i otte år: «Jesus Kristus helbreder dig. Stå op og red selv din sengSå rejste han sig omgående. (Apostlenes Gerninger 9,32-35)

«Der skete mange tegn og undere blandt folket … Dog føjedes der stadig flere og flere til, som troede på Herren (Apostlenes Gerninger 5,12-15)

Der findes en række eksempler på helbredelse i Bibelen. Men er disse mirakler bare noget fra fortiden? Helbreder Gud folks sygdomme? Hvad siger Bibelen egentlig om helbredelse?

Troen på en almægtig Gud

I kristendommens tidligere dage, da menigheden lige var begyndt at blive bygget, brugte Gud mirakler som disse til at bygge troen op. Men fællesnævneren i alle disse undere ligger i det ene ord. Tro. Ingen helbredelse kan opnås uden tro på Gud, som er mægtig til at frelse. (Sefanias' Bog 3,17) Jesus sagde til den kvinde, som rørte ved hans kappe for at blive helbredet, «Din tro har frelst dig. Gå bort med fred, og vær helbredt for din lidelse (Markusevangeliet 5,34)

Ingen helbredelse kan opnås uden tro på Gud, som er mægtig til at frelse.

Gud er lige så mægtig til at helbrede i den tid, vi lever i nu. «Jeg, Herren, er ikke blevet en anden (Malakias' Bog 3,6) Igennem ham er den samme kraft nu tilgængelig, som den var i gamle dage.

En ren samvittighed for Gud

Jakob skriver: «Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er (Jakobsbrevet 5,14-16).

«Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt Lad Guds lys skinne over dit liv. Du ved, om du kan stå i renhed for Guds ansigt, eller om du bevidst skjuler noget, som du ikke har været villig til at opgive. Der kan ikke være tale om helbredelse, hvis der er skjulte synder. At erkende sin synd og vende sig bort fra synden kan bringe helbredelse. Det er ikke skrevet som en garanti, at du skal helbredes, hvis du tilstår. Det er sådan, at tilståelsen er en forudsætning for helbredelse. Hvis der kommer noget imellem dig og dit forhold til Gud, noget der forhindrer din ånd i at være ren, så skal det fjernes. Og dette er lige så sandt og relevant for den, som har et godt helbred, som det er for en som er syg.

Hvis du er ærlig imod dig selv, hvis du renser dig selv, og hvis du ordner op, så er det i orden.

Sygdom er dog aldrig nogen grund til at anklage nogen for at være uretfærdig, og allermindst sig selv. Dette inkluderer både fysiske og psykiske lidelser. Du kan gå med spørgsmålet, «Hvorfor straffer Gud mig sådan? Hvad gør jeg forkert?» Hvis du er ærlig imod dig selv, hvis du renser dig selv, og hvis du ordner op, så er det i orden.

Gud bønhører os

Gud svarer os, når vi beder. Som mennesker har vi brug for at blive forsonet med det faktum, at han ikke altid vil besvare vore bønner på den måde, som vi forventer. I verset står der: «troens bøn vil frelse den syge». Sygdom kan bringe os ind i alle slags fristelser - til utålmodighed, uro, angst, klage, osv. Hvis vi bruger disse muligheder til at blive frelst fra synderne, kan Gud udføre et arbejde i os, som ikke nødvendigvis var blevet gjort, hvis vi havde været friske. De prøvelser vi oplever kan styrke vort forhold til Gud. Og på den måde bliver vi frelst! Frelst fra den synd som ligger i alle mennesker, og som er den største sygdom af dem alle.

Vi har en Gud som hører vore bønner, og han er ikke ligeglad med os. Fortsæt i tro! Tro på underets Gud!

Du har været lydig mod det der står i Jakobsbrevet, og troens bønner er lagt frem for Guds ansigt. Han tager disse bønner i betragtning. De kan bevæge Guds hjerte. Han elsker os, og han ønsker det allerbedste for os. Han lytter og hører, og i sin tid, så handler han. Vi har en Gud som hører vore bønner, og han er ikke ligeglad med os.

Nogle gange kan helbredelse ske øjeblikkeligt. Fra dødens gab til fuld frelse i en håndevending. Andre gange kan man næsten ikke mærke, at pilen er begyndt at vende sig fra sygdom til helbredelse. Nogle gange udføres «underet» ved dine lægers hænder. Men tvivl aldrig på at Gud har hørt dine bønner. «En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er Fortsæt i tro! Tro på underets Gud!

Vi kan læse historien om Hizkija i Anden Kongebog 20. Han var syg og døden nær. Profeten Esajas gik hen til ham og sagde: «Dette siger Herren: Beskik dit hus, for du skal dø; du bliver ikke rask Men Hizkija bad til Gud, og Gud sendte Esajas tilbage til Hizkija med beskeden: «Jeg har hørt din bøn, jeg har set dine tårer, og jeg vil helbrede dig … Jeg giver dig endnu femten år at leve i Guds plan var, at Hizkija skulle dø, men hans bønner bevægede Guds hjerte.

Fuldkommen fred i Gud

Vi kan lære at stole på Gud i en sådan grad, at vi er i fuldkommen fred i ham. Han er mægtig til at frelse os. Fra sygdom og fra synd, som er det største af alt. 

Brug de forhold, som Gud har givet, til at blive ligedannet med hans Søns billede.

Tro på, at i Guds hånd er alt som det bør være. I sygdom og godt helbred; stræb efter at følge i Jesu fodspor og sejre over synden. Brug de forhold, som Gud har givet, til at blive ligedannet med hans Søns billede (Romerbrevet 8,29). Og når tiden er inde til at komme hjem for at være sammen med Gud, så glæd dig! Det er ikke en evig død. Det er et evigt liv med Herren!