Hvad betyder julen for os?

Hvad betyder julen for os?

Skrevet af: Tomas Nilsen | Publiceret: 11. december 2014

Vi ønsker hinanden en fredelig jul. En velsignet jul. Men hvad var det egentlig, Jesu budskab var? Har vi set det fantastiske tilbud, han kom med?

Vi giver og får gaver. Der er glæde ved begge dele. Det er sjovest at give. Det var netop det, Jesus gjorde. Han gav sig selv som en gave og et offer. Jeg kan også være som en gave for de andre hele året!

Vi fejrer, at Jesus blev født ind i verden. Guds viste sin kærlighed til os ved at sende sin søn til menneskene, for at fri os fra synden. (Johannesevangeliet 3,16) Hvad betyder dette for os?

Jesus blev også fristet til at svare igen…

Jesus voksede op i en familie på samme måde som du og jeg. Han blev fristet til at svare igen, når der var nogen der provokerede ham. Han valgte i stedet at fornægte sin egen vilje, gang på gang. (Første Petersbrev 2,23) Satans magt blev knust ved dette, som Jesus gjorde hver dag i sine hverdagssituationer.

Jesus voksede op i en familie på samme måde som du og jeg.

Hvad gjorde Jesus i disse situationer? Jesus tog et opgør med selve tanken, som kom op. Syndens rod, som bor i alle mennesker. Hver gang han blev fristet til at synde, bad han om hjælp til at vælge Guds vilje istedet. Han valgte det gode hver eneste gang. Dette var ingen let kamp, men han gjorde det for os. Sådan gav han sig selv som en gave, og det, at han blev født på jorden for at gøre denne gerning, fejrer vi nu i julen. 

Tænk hvilke muligheder dette giver os i vore forhold. Vi er også mennesker med den samme natur, som Jesus havde, da han var et menneske på jorden. Det naturlige for os er at synde, give efter for vore lyster. Svare igen, blive sur, fornærmet og irriteret. Men han banede en ny og levende vej, så levende, at vi kan følge efter i dag!

Ikke skælde igen, men kun velsigne! Er dette virkelig muligt, kan du spørge?

Når vi læser det nye testamente, så finder vi svaret; Ja, det er muligt! Jesus havde Helligånden med sig og blev kraftigt styrket. Nu har vi ved ham fået dette fantastiske tilbud, om at følge efter i hans fodspor. Vi kan også få Helligånden, som viser og hvilke tanker og reaktioner, vi skal kæmpe imod. Han styrker os og leder os frem mod et mere og mere sejrende liv.

Julens bedste tilbud!

Tænk på det, at det er fuldt muligt at overvinde synden i vore liv! Hvilket tilbud!

Selveste Jesus, Frelseren. Han kan blive vor personlige forløser og frelser. Hvilkem mulighed det er til at få et liv fyldt med glæde og godhed. Vi kan blive en gave for de andre, altid, ved at leve dette liv. Vi kan altid være god og mild, som ham! Er dette noget, du ønsker dig? Med julen følger dette tilbud til os, og hvis vi tager imod det, får vi Jesus som følgessvend hele vejen frem til himmelen.

Nu har vi ved ham fået dette fantastiske tilbud, om at følge efter i hans fodspor.

«For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd(Hebræerbrevet 4,15)

Det er altid godt at have en kendt med, når vi skal gå på ukendte stier, ukendte forhold. Julebudskabet er derfor et frigørende budskab. Synden skaber splid og ufred, men mennesket Jesus sejrede over al synd og inviterer os til at følge efter.

Spørgsmålet er bare: Tager vi imod tilbudet?