Hvad er Åndens dåb?

Hvad er Åndens dåb?

Skrevet af: Svein Gilbu | Publiceret: 9. august 2016

Johannes Døberen døbte til syndens forladelse, men proklamerede samtidig at Jesus ville komme med en dåb som ville være langt mere omfattende og dyb. “Han vil døbe med Den Hellige Ånd og ild.” (Matthæusevangeliet 3,11)

Hvad er Åndens dåb?

Åndens dåb er en “nedsænkning af Ånden.” Når man bliver døbt med ånden, modtager man styrke, kraft og frimodighed fra Gud, til at udføre sin gerning og overvinde synden i sit eget liv.

Du ved med dig selv om du har oplevet Åndens dåb. Det vidste også disciplene på pinsefestens dag. De havde sikkert i forvejen gjort sig nogle forestillinger om hvordan Åndens dåb ville opleves. Og det gør sikkert også du kære læser som endnu ikke er blevet åndsdøbt – men stærkt ønsker det.  Oplevelsen kan udtrykkes på mange måder. Men mange åndsdøbte personer genkender det jeg nu fortæller:

Livet bliver med et slag forandret. Guds kraft går ofte som en mærkbar strøm gennem legemet og fylder en med en uendelig glæde og lykke. Disciplene blev så beruset af glæde, at folket troede at de var beruset af sød vin.

Åndens dåb er en “nedsænkning af Ånden.”

Nogen er så benådet, at de straks når de omvender sig, får Åndens dåb, og nogle gange ovenikøbet tungemålsgaven. Dette sker typisk  når det bryder ud en vækkelse i en by. Det er derimod ikke nødvendigvis sådan for alle der omvender sig. Nogen skal igennem en «tør periode», før de får åndens dåb. Men der er selvfølgelig ikke noget tidsskema for hvornår, man får denne lyksalige åndens dåb.

Det er en udbredt misforståelse hos mange kristne at man ikke har Åndens dåb, hvis man mangler tungemålsgaven. Denne gave kommer ofte senere, mange får den først når der udbryder en vækkelse, og nogle får helt andre nådegaver.

Hvorfor har jeg brug for Åndens dåb?

Hvis du mærker, at dit liv er tørt og tungt, så bed om Åndens dåb. For den har du brug for når du har et stærkt ønske om at sejre over misundelse, vrede etc. Det står i Skriften at Ånden gives til den som lyder Ham. Det hjælper ikke at vente på den Hellige Ånds dåb ved at slappe af og synde som da man var uomvendt. Nej læs i Biblen selv om det er tørt og gå imod f.eks. lysten til at blive vred og irriteret. En dag døbes du med den Hellige Ånd! Du som før var bundet af menneskefrygt, bliver frimodig, akkurat som Peter blev det på pinsefestens dag.  En helt ny dag oprinder. De tørre bibelvers bliver pludselig levende for dig ved Åndens åbenbarelse og du kan få hjælp af Guds Ord når du kommer i vanskelige forhold. Hvorfor?  Fordi du har fået Åndens dåb.   

Men det er ikke meningen at vi skal standse helt op ved den store oplevelse som Åndens dåb er og aldrig komme videre. Den kraft vi har fået ved Åndens dåb, som har gjort os så lykkelige, skal bruges til at gøre det gode så vi kan være Guds medarbejdere på jorden.

Hvis du mærker, at dit liv er tørt og tungt, så bed om Åndens dåb. For den har du brug for når du har et stærkt ønske om at sejre over misundelse, vrede etc.

Jesus ville døbe os både med Den Hellige Ånd og ild.  Når vi følger Åndens virkninger, må vi lide og det var det Jesus mente med ilden. Det er de lidelser som følger når vi vil gøre det gode. Akkurat som disciplene fik besked om at gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Det betød at de måtte ud af sin komfortzone og begive sig af sted, ofte dit hen de ikke havde lyst – og det indebar trængsler (ild). De fik ikke lov til at blive siddende stille med minder om det, de havde oplevet på pinsefestens dag. Nej, afsted til de mange opgaver som ventede. Akkurat det samme gælder for os som lever nu og har fået Åndens kraft i vort indre.       

Og selv om vi er døbt med den Hellige Ånd, har vi hele tiden brug for en ny fylde. Selv om man er blevet fyldt med den Hellige Ånd kan man let blive optaget af den verden vi lever i og kan tabe noget af Den Hellige Ånds fylde. Derfor lyder en af Skriftens formaninger; «Bliv fyldt af Ånden.» (Efeserbrevet 5,18) Og det bliver vi når vi indtrængende beder om en ny påfyldning, og praktiserer det vi læser i Biblen.