Hvad er resultatet af at sejre over synden?

Hvad er resultatet af at sejre over synden?

Skrevet af: Nellie Owens | Publiceret: 15. august 2016

Det kan betale sig at sige “nej” til synd, og “ja” til Helligåndens stemme! Her er bare nogle få af de fantastiske resultater, der kommer af at sejre over synden i din levetid.

Ren og urokkelig glæde

Alle ønsker at være lykkelige.

Glæde er en af de mest eftersøgte ting i livet. Dog er der meget få, som virkelig finder det, få som kan sige, at de har en sand glæde i deres hjerte hver dag i deres liv.

Vidste du, at du kan være en af dem? Stop et minut og forestil dig dette. Du kan komme til en ægte glæde, en glæde som er ren og ubesmittet. En glæde der ikke afhænger af din situation, men er grundfæstet i skriftens håb og glæde. Denne glæde kommer af at leve det sejrende liv, som skriften taler om. Dette er en oplivende glæde; det er en glæde som passer til helgener!

Du kan komme til en ægte glæde, en glæde som er ren og ubesmittet.

Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Zion med jubel, evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klage flygter.” Esajas' Bog 35:10.

Frihed!

Ikke kun det, men Guds ord lover utrolig frihed til alle dem som sejrer.

Tænk et kort øjeblik over verset i Romerbrevet 16:20: Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder.” Knus ham. Forestil dig resultaterne af, at Satan bliver fuldstændig knust, overvundet af Guds kraft og styrke i dit liv. Der er ikke længere noget han kan friste dig med, når han er knust!

Du er blevet udfriet fra synden og døden selv!

Resultatet af et sejrende liv er, at dine fjender er gjort fuldkomment tavse. Du bliver ikke længere fristet eller plaget af dine lyster og begær, fordi du selv har fornægtet disse lyster og fået sejr over dem. Satan har ingen magt over dig, og du bliver ikke længere styret af synden. Du er blevet udfriet fra synden og døden selv! “‘Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus.” Første Korintherbrev 15:55-57.

Når du lever et sejrende liv, er du ikke længere slave af din egen synd. Du er fri til at handle ifølge Guds gode og perfekte vilje i dit liv. Hvilket herligt resultat!

Guddommelig natur

Men, takket være Gud, er der mere end dette! I tillæg til den frihed og glæde i en sejrherres liv, vil Gud give dig noget helt utroligt.

Det er næsten for stort at forestille sig – Gud vil give dig hans egen natur!

“…Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.” Andet Petersbrev 1:3-4.

Dette vers er en af de mest spændende i hele bibelen. Læste du det? “... så I ved dem kan få del i guddommelig natur ...” Guddommelig natur! Det er næsten for stort at forestille sig – Gud vil give dig hans egen natur! Du er kaldt til at være fuld af lys og renhed og blive iklædt Kristi dyder.

Ikke alene er dette fuldstændig muligt, det er resultatet af at sejre over synden i dit liv. Du kan blive ægte, ren – perfekt. Vil du ikke det?

Hvad holder dig tilbage? Grib troen! Adlyd Guds ord! Overvind synden, og du vil ikke blive skuffet!